Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Ponad 127,6 mln zł trafi na wsparcie i rozwój polskiej nauki. Zarząd Województwa Mazowieckiego przyznał dofinansowanie dla sześciu projektów z obszaru działalności badawczo – rozwojowej jednostek naukowych. Celem realizowanych projektów będzie m.in. prowadzenie kompleksowych prac B+R w zakresie bezpieczeństwa transportu szynowego, a także rozbudowa Polskiego Lasera na Swobodnych Elektronach. Dodatkowo powstanie Centrum Laboratoryjne Napędów Rakietowych i Satelitarnych oraz Centrum Zasobów Mikrobiologicznych. Pieniądze pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, a konkurs przeprowadziła Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.

Fundusze Europejskie pomagają uczelniom wyższym, instytutom oraz jednostkom naukowym w rozbudowie i unowocześnianiu bazy naukowej. Środki przeznaczane są również na zakupy sprzętu badawczego, który ułatwia pracę naukowcom nad nowymi produktami czy technologiami.

Rozstrzygnięty właśnie konkurs dofinansuje projekty, w ramach których nastąpi rozbudowa lub modernizacja zaplecza naukowego (laboratoria, nowoczesna aparatura). Dzięki temu, stworzone zostaną warunki dla naukowców do prowadzenia prac badawczych, odpowiadających potrzebom gospodarki oraz mających zastosowanie w obszarach inteligentnych specjalizacji regionu.

Środki trafią do Instytutu Kolejnictwa, Narodowego Centrum Badań Jądrowych, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego, Politechniki Warszawskiej oraz do Sieci Badawczej Łukasiewicza – Instytutu Lotnictwa.

Zaawansowane projekty badawcze, transfer technologii i w efekcie lepsza jakość życia to główne cele dofinansowanych działań instytucji naukowych. W obecnej perspektywie finansowej realizowanych jest już 17 projektów z zakresu doposażenia sektora naukowego w specjalistyczny sprzęt do prowadzenia badań dla potrzeb gospodarki, a ich wsparcie z UE wynosi prawie 450 mln zł. Dzisiaj do tej puli dodajemy 127,6 mln zł – powiedział Mariusz Frankowski, dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

Jakie projekty otrzymały dofinansowanie?

Instytut Kolejnictwa w Warszawie otrzymał ponad 2,7 mln złna wykonanie projektu dotyczącego zakupu infrastruktury badawczej, niezbędnej do realizacji Agendy Badawczej Instytutu Kolejnictwa. W ramach projektu wnioskodawca zaplanował badania elementów taboru kolejowego w zakresie badań tribologicznych:

 • opracowanie nowego systemu monitoringu i diagnostyki elementów wyposażenia stanowiska dynamometrycznego;
 • opracowanie systemu programowania stanowiska z możliwością importu plików wsadowych (np. dotyczących wymagań trasy kolejowej,profil itp.);
 • opracowanie systemu rejestracji i obróbki danych pomiarowych z badań;
 • opracowanie systemu sterowania i kontroli stanowiska dynamometrycznego;
 • opracowanie systemu zraszania par ciernych hamulca symulujących zachowanie się tych elementów podczas badań w warunkachmokrych jak i zimowych.

Aby zrealizować cele projektu, Laboratorium Badań Taboru Instytutu Kolejnictwa zostanie doposażony w aparaturę laboratoryjno-badawczą, urządzenia oraz podzespoły. Dodatkowo zmodernizowane zostanie stanowisko hamulcowe do badań par ciernych hamulca. Projekt wpłynie na rozwój nowych technologii oraz innowacyjnych rozwiązań konstrukcyjnych w zakresie elementów układu hamulcowego taboru. Efektem tych rozwiązań będzie także poprawa bezpieczeństwa podróżujących koleją.

Tytuł projektu: Zakup i modernizacja nowoczesnej aparatury badawczo-laboratoryjnej do laboratorium badań taboru Instytutu Kolejnictwa w Warszawie

Beneficjent: Instytut Kolejnictwa

Całkowita wartość projektu: 5 244 720,00 zł

Kwota dofinansowania: 2 761 200,00 zł

Działanie1.1 Działalność badawczo – rozwojowa jednostek naukowych

 

Inwestycje w Polski Laser

Kolejny dofinansowany projekt zrealizuje Narodowe Centrum Badań Jądrowych z Otwocka. Ponad 20,3 mln zł z funduszy europejskich pomoże rozbudować, i dzięki temu zwiększyć możliwości badawcze,Polskiego Lasera na Swobodnych Elektronach. Lasery na swobodnych elektronach pozwalają badać materiały, cząsteczki chemiczne, cząsteczki biologiczne i dynamikę procesów, w których uczestniczą.

Działania zaplanowane w projekcie to m.in:

 • wyposażenie systemu kriogenicznego lasera PolFEL w wysoko wydajny układ skraplania helu, który zwiększy dostępny czas pracy urządzenia i umożliwi zainstalowanie nowych stacji badawczych;
 • budowa stanowiska testowego kriomodułów i zakup aparatury pomiarowej umożliwiającej prowadzenie testów i badań kriomodułu;
 • zakup jednej skrzyni zaworowej i wykonanie prac instalacyjnych;
 • wyposażenie stacji zadań biomedycznych w aparaturę badawczą, która po jej podłączeniudo linii fotonowych lasera PolFEL pozwoli radykalnie zwiększyć możliwości badawcze w zakresie nauk biologiczno-medycznych;
 • zbudowanie i uruchomienie laboratorium czystego obejmującego pomieszczenie czysteklasy ISO5 oraz stację uzdatniania wody ultra-czystej i urządzenia do przygotowania powierzchni układów nadprzewodzących;

Realizacja projektu zwiększy możliwości badawcze NCBJ, a zainteresowanie prowadzeniem badań z wykorzystaniem PolFELa zgłosiło już wiele polskich jednostek naukowych, np. Instytut Wysokich Ciśnień PAN oraz zagranicznych, np. francuski IRFU CEA.

 

Tytuł projektu: PolFEL – Polski Laser na Swobodnych Elektronach

Beneficjent: Narodowe Centrum Badań Jądrowych

Całkowita wartość projektu: 31 330 740,00 zł

Kwota dofinansowania: 20 326 350,00 zł

Działanie1.1 Działalność badawczo – rozwojowa jednostek naukowych

 

Nowoczesne technologie napędów kosmicznych

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa otrzyma z funduszy europejskich ponad 25,6 mln zł na rozbudowę budynku laboratoryjnego wykorzystywanego przez Zakład Technologii Kosmicznych. Powstanie nowe Centrum, a w nim takie laboratoria jak: hamownia silników rakietowych, laboratorium podsystemów rakietowych oraz laboratorium satelitarnych napędów korekcyjnych. Wnioskodawca zakupi aparaturę naukowo-badawczą, m.in.: stanowisko próżniowe z oprzyrządowaniem, aparaturę do analizy instrumentalnej, aparaturę do badań termicznych oraz właściwości fizyko-chemicznych materiałów, a także aparaturę do badań powłok wysokotemperaturowych, katalizatorów i komór spalania czy aparaturę do integracji stanowiska do badania satelitarnych silników korekcyjnych.

 

Realizacja projektu stworzy warunki do prowadzenia prac badawczych np. nad rozwojem silników rakietowych na materiały pędne o obniżonej toksyczności, głównie z nadtlenkiem wodoru jako utleniaczem. Pozwoli na rozwój rakiet do zastosowań kosmicznych, a także technologii silników hybrydowych z nadtlenkiem wodoru oraz paliwem stałym. Naukowcy będą pracowali nad konstrukcją silnika o zapłonie hipergolicznym z 98% nadtlenkiem wodoru jako utleniaczem oraz badali preparatykę małosmugowych stałych materiałów pędnych.

Infrastruktura powstała w ramach projektu będzie służyła do prowadzenia prac B+R dotyczących także deorbitacji satelitów, co pozwoli na ograniczanie skali problemu tzw. śmiecikosmicznych.

 

Tytuł projektu: Centrum Laboratoryjne Napędów Rakietowych i Satelitarnych

Beneficjent: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa

Całkowita wartość projektu: 39 654 148,50 zł

Kwota dofinansowania: 25 632 652,95 zł

Działanie1.1 Działalność badawczo – rozwojowa jednostek naukowych

 

Zapraszamy do zapoznania się z pełną listą rankingową dofinansowanych projektów: https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/1-1-dzialalnosc-badawczo-rozwojowa-jednostek-naukowych-typ-projektow-wsparcie-infrastruktury-badawczo-rozwojowej-jednostek-naukowych-rpma-01-01-00-ip-01-14-099-19/

O Funduszach Europejskich dla Mazowsza

Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 skierowane głównie do samorządów, przedsiębiorców, sektora naukowego i pozarządowego. Szczegółowe informacje o możliwościach pozyskania unijnego dofinansowania dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków. Za  ogłaszanie konkursów o dotacje odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Za zarządzanie pożyczkami odpowiada Europejski Bank Inwestycyjny oraz Bank Gospodarstwa Krajowego.

 

Gdzie szukać informacji o konkursach o unijne dofinansowanie?

 • Zapraszamy do kontaktu z ekspertami Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich na Mazowszu. Z uwagi na zagrożenie epidemiczne tymczasowo zawieszone zostały usługi bezpośrednie. Osoby zainteresowane zdobyciem informacji o aktualnych i planowanych konkursach zachęcamy do korzystania z konsultacji telefonicznych oraz e-mailowych. Informacje o godzinach pracy Punktów oraz dane kontaktowe znajdują się w zakładce Punkty informacyjne.
 • Zachęcamy do monitorowania na bieżąco aktualizowanych informacji na stronie funduszedlamazowsza.eu oraz na naszych profilach w serwisach społecznościowychFacebook i Twitter. Jesteśmy również dostępni na portalach LinkedIn, YouTube oraz Instagram.
 • Zapraszamy do zapisania się do newslettera funduszy europejskich dla Mazowsza (m.in. najważniejsze informacje o konkursach i dofinansowanych projektach), a także do systemu powiadomień o aktualnych naborach.

 

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś