Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
WRAZ Z ZAKOŃCZENIEM OKRESU PROGRAMOWANIA RPO WM 2014-2020, TA STRONA PEŁNI FUNKCJĘ ARCHIWALNĄ I
ZAMIESZCZONE NA NIEJ TREŚCI NIE SĄ DALEJ AKTUALIZOWANE. PO AKTUALNE INFORMACJE ZWIĄZANE Z FUNDUSZAMI
EUROPEJSKIMI NA MAZOWSZU ZAPRASZAMY NA https://funduszeuedlamazowsza.eu/
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Jak ważne jest wsparcie osób chorych, niesamodzielnych, starszych, z niepełnosprawnościami? Wiedzą to najlepiej właśnie te osoby oraz ich najbliżsi. Potrzebujących jest coraz więcej, a dzięki funduszom europejskim możliwy jest rozwój  usług opiekuńczych w zakresie włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa. Zarząd Województwa Mazowieckiego zwiększył kwotę dofinansowania dla konkursu dotyczącego dostępności usług społecznych. Kolejnych 11 projektów zostanie zrealizowanych, a wartość dofinansowania wyniesie ponad 12,6 mln zł. Pieniądze na ten cel pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz z budżetu państwa, a konkurs przeprowadziła Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.

 

 

Zwalczanie ubóstwa i wykluczenia społecznego to cel Unii Europejskiej i jej państw członkowskich w zakresie polityki społecznej. Podejmowane działania mają wzmacniać integrację oraz zapewnić mieszkańcom równe szanse. W realizacji tego celu pomagają fundusze europejskie, dzięki którym tylko w 2020 r. wsparcie otrzymało już ponad 24 tys. osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Realizacja kolejnych projektów zwiększy pomoc mieszkańcom Mazowsza m.in. w codziennym funkcjonowaniu.

Jakie projekty otrzymały dofinansowanie – przykłady

Miasto i Gmina Gąbin utworzy i urządzi Klub Seniora, który będzie spełniał funkcję dziennych usług opiekuńczych dla 20 mieszkańców Gąbina w wieku 60+. Za przyznane dofinansowanie wnioskodawca kupi niezbędne wyposażenie np. meble, laptop, zestaw do prowadzenia zajęć online, wyposaży kuchnię oraz kupi sprzęt gimnastyczny (kije, woreczki, maty, piłki, bieżnie, fotel). Klub Seniora będzie otwarty 5 dni w tygodniu. Zatrudniony fizjoterapeuta zadba o rehabilitację, terapię manualną i indywidualne konsultacje z seniorami, które poprawią ich sprawność fizyczną.

Uczestnicy projektu będą korzystać z różnych zajęć np. kulinarnych, muzycznych, komputerowych. Dodatkowo seniorzy będą mieli zapewnione porady prawne i psychologiczne oraz spotkania ze specjalistami takimi jak np. dietetyk czy kardiolog.

Pomoc otrzymają także opiekunowie osób niesamodzielnych należących do projektu. Będą to szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy, profesjonalnej komunikacji z osobami starszymi, warsztaty uczące pielęgnacji osób starszych.

W Klubie Seniora powstanie także wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego i wspomagającego osoby starsze/ niesamodzielne. Wnioskodawca kupi rotatory rehabilitacyjne, kule ortopedyczne, balkoniki rehabilitacyjne, dwa wózki inwalidzkie, materace przeciwodleżynowe, wyposażenie łazienki. Kwota dofinansowania projektu pn. „Dobra pora na aktywnego Seniora” to prawie 532 tys. zł.

Kolejny projekt skierowany będzie do mieszkańców powiatu żuromińskiego z gmin: Siemiątkowo, Lubowidz, Lutocin i Bieżuń. Wsparciem objętych zostanie 60 osób starszych, niesamodzielnych, w tym z niepełnosprawnościami. Pomoc będzie polegała na usługach opiekuńczych i specjalistycznych prowadzonych w miejscu zamieszkania oraz w ramach Dziennego Domu Pobytu. Projekt zrealizuje Fundacja Leśne Zacisze – Schronisko dla osób bezdomnych. Dla każdego uczestnika przygotowana zostanie indywidualna forma wsparcia poprzez ocenę zdrowia i sytuacji życiowej.

Dzięki środkom europejskim wnioskodawca utworzony Dom Dziennego Pobytu, który będzie funkcjonował w dni robocze. Uczestnicy będą mieli zapewnione usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne, zajęcia terapeutyczne, rehabilitacyjne, sportowe, integracyjne i rekreacyjne. Osoby, które nie będą w stanie samodzielnie dotrzeć do Domu Pobytu, będą dowożone. Wnioskodawca będzie organizował dla podopiecznych ciekawe formy aktywności artystycznej, fizycznej i intelektualnej. Będzie okazja wyjścia do lasu, możliwość prowadzenia ogródka warzywnego, dostęp do gier planszowych i książek, a także dostęp do komputerów podłączonych do Internetu.

Pomoc otrzymają także osoby w gorszej kondycji zdrowotnej, realizowane w miejscu zamieszkania. Usługi opiekuńcze będą polegały na pomocy w ubieraniu i myciu, spożywaniu posiłków, robieniu zakupów, przyjmowaniu lekarstw, opiece higienicznej. Kwota dofinansowania projektu pn. „Opiekuńcze Zacisze” to ponad 1,9 mln zł.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną listą rankingową dofinansowanych projektów w ramach Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałania 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałania 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych – RPMA.09.02.01-IP.01-14-092/20

 

Fundusze Europejskie dla Mazowsza

Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 skierowane głównie do samorządów, przedsiębiorców, sektora naukowego i pozarządowego. Szczegółowe informacje o możliwościach pozyskania unijnego dofinansowania dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków. Za  ogłaszanie konkursów odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie.

 

Gdzie szukać informacji?

Zapraszamy do kontaktu z ekspertami z  Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich zlokalizowanego w siedzibie MJWPU w Warszawie lub jednego z Lokalnych Punktów Informacyjnych w Siedlcach, Płocku, Ciechanowie, Radomiu i Ostrołęce.

Zachęcamy do zapisania się do newslettera Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 (najważniejsze informacje o konkursach, szkoleniach, spotkaniach informacyjnych, dofinansowanych projektach), a także do systemu powiadomień o aktualnych naborach.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś