Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
WRAZ Z ZAKOŃCZENIEM OKRESU PROGRAMOWANIA RPO WM 2014-2020, TA STRONA PEŁNI FUNKCJĘ ARCHIWALNĄ I
ZAMIESZCZONE NA NIEJ TREŚCI NIE SĄ DALEJ AKTUALIZOWANE. PO AKTUALNE INFORMACJE ZWIĄZANE Z FUNDUSZAMI
EUROPEJSKIMI NA MAZOWSZU ZAPRASZAMY NA https://funduszeuedlamazowsza.eu/
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Poprawa zdrowia dzieci z województwa mazowieckiego w obszarze chorób kręgosłupa i wad postawy, a także zwalczanie otyłości to główne cele projektów, które decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego otrzymają dofinansowanie z funduszy europejskich. Na liście rankingowej znalazło się 10 projektów, a do wnioskodawców trafi blisko 9,3 mln zł. Środki w wysokości ponad 8 mln zł pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, a prawie 1,3 mln zł z budżetu państwa. Konkurs przeprowadziła Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.

Fundusze europejskie wspierają programy zdrowotne i profilaktyczne zarówno dla dzieci, młodzieży, jak i dla dorosłych. Projekty, które otrzymały wsparcie w ramach konkursu z Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałania 9.2.2 Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych, wpłyną na zdrowie najmłodszych. Podejmowane działania będą walczyć z nadwagą, bo trzeba podkreślić, że według danych Instytutu Żywności i Żywienia, najwięcej dzieci z otyłością mieszka właśnie na Mazowszu. Kolejny problem to schorzenia kręgosłupa, np. skolioza, lordoza, kifoza. Projekty, które będą realizowane, obejmą wsparciem dzieci z klas I-VI szkół podstawowych z województwa mazowieckiego.

Wady postawy u dzieci oraz otyłość stały się już powszechnym problemem społecznym. Aby mieć zdrowe społeczeństwo, zdolne do pracy, my – dorośli musimy zadbać o zdrowie najmłodszych. Wczesna profilaktyka, a potem rehabilitacja jest w stanie zapobiec wielu schorzeniom. Fundusze europejskie w tym zakresie są bardzo potrzebne, blisko 8,3 mln zł wsparcia z RPO WM to duży zastrzyk pieniędzy dla mazowieckich wnioskodawców – powiedziała Elżbieta Szymanik, zastępca dyrektora ds. EFS w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych.

Jakie projekty otrzymały dofinansowanie?

  • Dzięki funduszom europejskim 320 dzieci z chorobami kręgosłupa, mieszkających w powiatach makowskim, przasnyskim, pułtuskim i wyszkowskim objętych zostanie pomocą. Wsparcie będzie polegało na wdrożeniu programu terapeutyczno – rehabilitacyjno – edukacyjnego. Projekt zrealizuje spółka ANGITIA z dwoma partnerami: Szpitalem w Makowie Mazowieckim oraz Stowarzyszeniem na rzecz Rozbudowy i Modernizacji SP ZOZ Szpitala w Makowie Mazowieckim. Wartość dofinansowania to ponad 1,8 mln zł.
  • Kolejny projekt zrealizuje Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie dla 180 dzieci z klas I-VI mających problem z otyłością. Zaplanowane w projekcie działania to m.in. zajęcia ruchowe 2 razy w tygodniu, indywidualne porady dietetyczne, badania lekarskie (pediatra, fizjoterapeuta, gastroenterolog, psychiatra). Wnioskodawca przeprowadzi także działania informacyjno-edukacyjne oraz informacyjno-szkoleniowe skierowane do personelu medycznego np. pielęgniarek, higienistek. Wartość dofinansowania dla tego projektu to 930 tys. zł.
  • Celem następnego projektu jest poprawa stanu zdrowia 80 dzieci z chorobą kręgosłupa mieszkających w Płocku oraz na terenie powiatu płockiego. Zaplanowane działania to profilaktyka i rehabilitacja wad postawy. Dzieci będą brać udział w zajęciach gimnastyki korekcyjnej z uwzględnieniem ćwiczeń motorycznych i świadomego ciała. Zajęcia będą prowadzone w Zakładzie Rehabilitacji, którym dysponuje wnioskodawca czyli Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy. Wartość dofinansowania to prawie 297 tys. zł.
  • Fundacja CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZNEGO I OBYWATELSKIEGO zrealizuje projekt skierowany do 80 dzieci z wadami kręgosłupa z powiatów: otwockiego, garwolińskiego, mińskiego i grodziskiego. Oprócz działań informacyjno-promocyjnych, dzieci zostaną przebadane na każdym etapie trwania projektu oraz wezmą udział w zajęciach ruchowych (minimum 2 razy w tygodniu dla każdego uczestnika). Realizacja projektu pozwoli zwiększyć wykrywalność niezdiagnozowanych wad i chorób kręgosłupa wśród dzieci z klas I-VI szkół podstawowych. Wartość dofinansowania to blisko 438 tys. zł.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną listą rankingową dofinansowanych projektów: https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/ix-wspieranie-wlaczenia-spolecznego-i-walka-z-ubostwem-dzialania-9-2-uslugi-spoleczne-i-uslugi-opieki-zdrowotnej-poddzialania-9-2-2-zwiekszenie-dostepnosci-uslug-zdrowotnych-rpma-09-02-02-ip-01-14/

 

O Funduszach Europejskich dla Mazowsza

Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 skierowane głównie do samorządów, przedsiębiorców, sektora naukowego i pozarządowego. Szczegółowe informacje o możliwościach pozyskania unijnego dofinansowania dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków. Za  ogłaszanie konkursów o dotacje odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Za zarządzanie pożyczkami odpowiada Europejski Bank Inwestycyjny oraz Bank Gospodarstwa Krajowego.

 

Gdzie szukać informacji o konkursach o unijne dofinansowanie?

  • Zapraszamy do kontaktu z ekspertami Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich na Mazowszu. Z uwagi na zagrożenie epidemiczne tymczasowo zawieszone zostały usługi bezpośrednie. Osoby zainteresowane zdobyciem informacji o aktualnych i planowanych konkursach zachęcamy do korzystania z konsultacji telefonicznych oraz e-mailowych. Informacje o godzinach pracy Punktów oraz dane kontaktowe znajdują się w zakładce Punkty informacyjne.
  • Zachęcamy do monitorowania na bieżąco aktualizowanych informacji na stronie funduszedlamazowsza.eu oraz na naszych profilach w serwisach społecznościowychFacebook i Twitter. Jesteśmy również dostępni na portalach LinkedIn, YouTube oraz Instagram.
  • Zapraszamy do zapisania się do newslettera funduszy europejskich dla Mazowsza (m.in. najważniejsze informacje o konkursach i dofinansowanych projektach), a także do systemu powiadomień o aktualnych naborach.
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś