Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Poprawa zdrowia dzieci z województwa mazowieckiego w obszarze chorób kręgosłupa i wad postawy, a także zwalczanie otyłości to główne cele projektów, które decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego otrzymają dofinansowanie z funduszy europejskich. Na liście rankingowej znalazło się 10 projektów, a do wnioskodawców trafi blisko 9,3 mln zł. Środki w wysokości ponad 8 mln zł pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, a prawie 1,3 mln zł z budżetu państwa. Konkurs przeprowadziła Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.

Fundusze europejskie wspierają programy zdrowotne i profilaktyczne zarówno dla dzieci, młodzieży, jak i dla dorosłych. Projekty, które otrzymały wsparcie w ramach konkursu z Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałania 9.2.2 Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych, wpłyną na zdrowie najmłodszych. Podejmowane działania będą walczyć z nadwagą, bo trzeba podkreślić, że według danych Instytutu Żywności i Żywienia, najwięcej dzieci z otyłością mieszka właśnie na Mazowszu. Kolejny problem to schorzenia kręgosłupa, np. skolioza, lordoza, kifoza. Projekty, które będą realizowane, obejmą wsparciem dzieci z klas I-VI szkół podstawowych z województwa mazowieckiego.

Wady postawy u dzieci oraz otyłość stały się już powszechnym problemem społecznym. Aby mieć zdrowe społeczeństwo, zdolne do pracy, my – dorośli musimy zadbać o zdrowie najmłodszych. Wczesna profilaktyka, a potem rehabilitacja jest w stanie zapobiec wielu schorzeniom. Fundusze europejskie w tym zakresie są bardzo potrzebne, blisko 8,3 mln zł wsparcia z RPO WM to duży zastrzyk pieniędzy dla mazowieckich wnioskodawców – powiedziała Elżbieta Szymanik, zastępca dyrektora ds. EFS w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych.

Jakie projekty otrzymały dofinansowanie?

  • Dzięki funduszom europejskim 320 dzieci z chorobami kręgosłupa, mieszkających w powiatach makowskim, przasnyskim, pułtuskim i wyszkowskim objętych zostanie pomocą. Wsparcie będzie polegało na wdrożeniu programu terapeutyczno – rehabilitacyjno – edukacyjnego. Projekt zrealizuje spółka ANGITIA z dwoma partnerami: Szpitalem w Makowie Mazowieckim oraz Stowarzyszeniem na rzecz Rozbudowy i Modernizacji SP ZOZ Szpitala w Makowie Mazowieckim. Wartość dofinansowania to ponad 1,8 mln zł.
  • Kolejny projekt zrealizuje Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie dla 180 dzieci z klas I-VI mających problem z otyłością. Zaplanowane w projekcie działania to m.in. zajęcia ruchowe 2 razy w tygodniu, indywidualne porady dietetyczne, badania lekarskie (pediatra, fizjoterapeuta, gastroenterolog, psychiatra). Wnioskodawca przeprowadzi także działania informacyjno-edukacyjne oraz informacyjno-szkoleniowe skierowane do personelu medycznego np. pielęgniarek, higienistek. Wartość dofinansowania dla tego projektu to 930 tys. zł.
  • Celem następnego projektu jest poprawa stanu zdrowia 80 dzieci z chorobą kręgosłupa mieszkających w Płocku oraz na terenie powiatu płockiego. Zaplanowane działania to profilaktyka i rehabilitacja wad postawy. Dzieci będą brać udział w zajęciach gimnastyki korekcyjnej z uwzględnieniem ćwiczeń motorycznych i świadomego ciała. Zajęcia będą prowadzone w Zakładzie Rehabilitacji, którym dysponuje wnioskodawca czyli Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy. Wartość dofinansowania to prawie 297 tys. zł.
  • Fundacja CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZNEGO I OBYWATELSKIEGO zrealizuje projekt skierowany do 80 dzieci z wadami kręgosłupa z powiatów: otwockiego, garwolińskiego, mińskiego i grodziskiego. Oprócz działań informacyjno-promocyjnych, dzieci zostaną przebadane na każdym etapie trwania projektu oraz wezmą udział w zajęciach ruchowych (minimum 2 razy w tygodniu dla każdego uczestnika). Realizacja projektu pozwoli zwiększyć wykrywalność niezdiagnozowanych wad i chorób kręgosłupa wśród dzieci z klas I-VI szkół podstawowych. Wartość dofinansowania to blisko 438 tys. zł.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną listą rankingową dofinansowanych projektów: https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/ix-wspieranie-wlaczenia-spolecznego-i-walka-z-ubostwem-dzialania-9-2-uslugi-spoleczne-i-uslugi-opieki-zdrowotnej-poddzialania-9-2-2-zwiekszenie-dostepnosci-uslug-zdrowotnych-rpma-09-02-02-ip-01-14/

 

O Funduszach Europejskich dla Mazowsza

Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 skierowane głównie do samorządów, przedsiębiorców, sektora naukowego i pozarządowego. Szczegółowe informacje o możliwościach pozyskania unijnego dofinansowania dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków. Za  ogłaszanie konkursów o dotacje odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Za zarządzanie pożyczkami odpowiada Europejski Bank Inwestycyjny oraz Bank Gospodarstwa Krajowego.

 

Gdzie szukać informacji o konkursach o unijne dofinansowanie?

  • Zapraszamy do kontaktu z ekspertami Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich na Mazowszu. Z uwagi na zagrożenie epidemiczne tymczasowo zawieszone zostały usługi bezpośrednie. Osoby zainteresowane zdobyciem informacji o aktualnych i planowanych konkursach zachęcamy do korzystania z konsultacji telefonicznych oraz e-mailowych. Informacje o godzinach pracy Punktów oraz dane kontaktowe znajdują się w zakładce Punkty informacyjne.
  • Zachęcamy do monitorowania na bieżąco aktualizowanych informacji na stronie funduszedlamazowsza.eu oraz na naszych profilach w serwisach społecznościowychFacebook i Twitter. Jesteśmy również dostępni na portalach LinkedIn, YouTube oraz Instagram.
  • Zapraszamy do zapisania się do newslettera funduszy europejskich dla Mazowsza (m.in. najważniejsze informacje o konkursach i dofinansowanych projektach), a także do systemu powiadomień o aktualnych naborach.
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2020 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych