Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
WRAZ Z ZAKOŃCZENIEM OKRESU PROGRAMOWANIA RPO WM 2014-2020, TA STRONA PEŁNI FUNKCJĘ ARCHIWALNĄ I
ZAMIESZCZONE NA NIEJ TREŚCI NIE SĄ DALEJ AKTUALIZOWANE. PO AKTUALNE INFORMACJE ZWIĄZANE Z FUNDUSZAMI
EUROPEJSKIMI NA MAZOWSZU ZAPRASZAMY NA https://funduszeuedlamazowsza.eu/
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Już od 31 października jednostki i konsorcja naukowe będą mogły składać wnioski o dotacje na rozbudowę lub modernizację infrastruktury B+R. Pula dostępnych w konkursie środków wynosi ponad 43,8 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Wnioski w konkursie ogłoszonym przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych będzie można składać do 10 stycznia 2020 r.

 

Na co dofinansowanie?

Celem konkursu jest wsparcie podmiotów naukowych, których badania odpowiadają potrzebom gospodarki i mają zastosowanie w obszarach inteligentnych specjalizacji województwa mazowieckiego. Te obszary inteligentnej specjalizacji to: bezpieczna żywność, wysoka jakość życia, nowoczesne usługi dla biznesu oraz inteligentne systemy zarządzania. Dostępne w konkursie przeszło 43,8 mln zł zostaną zainwestowane wyłącznie w projekty wpisane do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Mazowieckiego.

 

Ważne informacje

Do wniosku o wsparcie trzeba dołączyć m.in. agendę badawczą, czyli opis badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych, których realizacji będzie służyła dofinansowana infrastruktura badawcza, a także jakie zastosowanie w gospodarce znajdą wyniki prac B+R. Dotacji nie uzyskają jednak wnioski zakładające prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w ramach projektu. Fundusze nie będą też przyznane na infrastrukturę dydaktyczną. Dofinansowanie przewidziane jest dla inicjatyw realizowanych na terenie województwa mazowieckiego.

Większe szanse na uzyskanie dofinansowania będą miały m.in. projekty, których efekty wpłyną na rozwój społeczno-gospodarczy regionu, np. poprzez tworzenie warunków do innowacji czy współpracę z regionalnymi przedsiębiorstwami, uczelniami i organizacjami pozarządowymi. Preferowane będą również wnioski zakładające udział części gospodarczej w całkowitych wydatkach kwalifikowalnych projektu powyżej 20%. Na dodatkowe punkty mogą liczyć projekty, w których przewidziane jest zaangażowanie wkładu pochodzącego od przedsiębiorcy w kosztach kwalifikowalnych części gospodarczej projektu. Premiowane będą ponadto wnioski zakładające wkład własny jednostki naukowej w formie finansowej, ale bez angażowania środków z budżetu państwa.

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konkursu z 1.1 Działalność badawczo–rozwojowa jednostek naukowych – Typ projektów: Wsparcie infrastruktury badawczo-rozwojowej jednostek naukowych.

 

O RPO WM

Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 skierowane głównie do samorządów, przedsiębiorców, sektora naukowego i pozarządowego. Szczegółowe informacje o możliwościach pozyskania unijnego dofinansowania dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków. Za  ogłaszanie konkursów odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie.

 

Gdzie szukać informacji?

Zapraszamy do kontaktu z ekspertami z  Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich zlokalizowanego
w siedzibie MJWPU w Warszawie lub jednego z Lokalnych Punktów Informacyjnych w Siedlcach, Płocku, Ciechanowie, Radomiu i Ostrołęce.

Zachęcamy do zapisania się do newslettera Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 (najważniejsze informacje o konkursach, szkoleniach, spotkaniach informacyjnych, dofinansowanych projektach), a także do systemu powiadomień o aktualnych naborach.

 

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś