Przejdź do menu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Przedsiębiorcy mają więcej czasu na złożenie wniosków o unijne środki na projekty badawczo-rozwojowe. Zarząd Województwa Mazowieckiego zdecydował o wydłużeniu konkursu do 24 października. Do rozdysponowania jest ponad 42 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Konkurs organizuje Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.

Mazowsze jest liderem pod względem inwestycji w badania i rozwój w Polsce. Pomagają w tym fundusze z programu regionalnego, które przedsiębiorcy mogą przeznaczyć na realizację projektów B+R samodzielnie lub we współpracy z instytucjami naukowymi, czy tworzenie i rozwój firmowego zaplecza badawczego. Do 24 października trwa konkurs o fundusze na realizację tzw. dużych projektów badawczo-rozwojowych. O dofinansowanie mogą ubiegać się mikro, małe, średnie i duże firmy, a także powiązania kooperacyjne.

Na co dofinansowanie?

Firmy mogą przeznaczyć dofinansowanie na projekty obejmujące fazę badań przemysłowych i prac rozwojowych,
lub tylko prac rozwojowych. Wsparcie obejmie działania zgodne z priorytetowymi kierunkami badań w ramach inteligentnej specjalizacji Mazowsza, czyli bezpiecznej żywności, wysokiej jakości życia, nowoczesnych usługach dla biznesu i inteligentnych systemach zarządzania. Co istotne, przedsiębiorcy muszą  zrealizować projekty we współpracy z instytucjami naukowymi.

Dofinansowanie obejmie również zakup surowców, półproduktów, odczynników, wynajem laboratoriów, korzystanie z aparatury badawczej, a także ochronę prawa własności przemysłowej i analizę czystości patentowej. Fundusze z programu regionalnego przedsiębiorcy mogą przeznaczyć także na utrzymanie linii technologicznych, instalacji doświadczalnych, czy zakup elementów do stworzenia prototypów rozwiązań.

Dla kogo ile?

Poziom wsparcia uzależniony jest od wielkości firmy i rodzaju prac. Mikro i mały przedsiębiorca może uzyskać dofinansowanie w wysokości do 80 procent kosztów kwalifikowalnych w przypadku badań przemysłowych i do 60 procent w przypadku prac rozwojowych. Średnia firma może starać się o maksymalnie 75 procent dofinansowania badań przemysłowych i 50 procent prac rozwojowych. Najmniejsze wsparcie trafi do dużych firm. Mogą one liczyć na 65 procent dofinansowania kosztów kwafikowalnych badań przemysłowych i 40 procent
w przypadku prac rozwojowych.

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konkursu z Działania 1.2 Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw, typ projektów: „Projekty badawczo – rozwojowe”, dla beneficjentów posiadających doświadczenie w prowadzeniu prac B+R.

O RPO WM

Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 skierowane głównie do samorządów, przedsiębiorców, sektora naukowego i pozarządowego. Szczegółowe informacje o możliwościach pozyskania unijnego dofinansowania dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków. Za  ogłaszanie konkursów odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie.

O RPO WM

Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 skierowane głównie do samorządów, przedsiębiorców, sektora naukowego i pozarządowego. Szczegółowe informacje o możliwościach pozyskania unijnego dofinansowania dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków. Za  ogłaszanie konkursów odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie.

Gdzie szukać informacji?

Zapraszamy do kontaktu z ekspertami z  Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich zlokalizowanego w siedzibie MJWPU w Warszawie lub jednego z Lokalnych Punktów Informacyjnych w Siedlcach, Płocku, Ciechanowie, Radomiu i Ostrołęce.

Zachęcamy do zapisania się do newslettera Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 (najważniejsze informacje o konkursach, szkoleniach, spotkaniach informacyjnych, dofinansowanych projektach), a także do systemu powiadomień o aktualnych naborach.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2023 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych