Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Przedsiębiorcy mają więcej czasu na złożenie wniosków o unijne środki na projekty badawczo-rozwojowe. Zarząd Województwa Mazowieckiego zdecydował o wydłużeniu konkursu do 24 października. Do rozdysponowania jest ponad 42 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Konkurs organizuje Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.

Mazowsze jest liderem pod względem inwestycji w badania i rozwój w Polsce. Pomagają w tym fundusze z programu regionalnego, które przedsiębiorcy mogą przeznaczyć na realizację projektów B+R samodzielnie lub we współpracy z instytucjami naukowymi, czy tworzenie i rozwój firmowego zaplecza badawczego. Do 24 października trwa konkurs o fundusze na realizację tzw. dużych projektów badawczo-rozwojowych. O dofinansowanie mogą ubiegać się mikro, małe, średnie i duże firmy, a także powiązania kooperacyjne.

Na co dofinansowanie?

Firmy mogą przeznaczyć dofinansowanie na projekty obejmujące fazę badań przemysłowych i prac rozwojowych,
lub tylko prac rozwojowych. Wsparcie obejmie działania zgodne z priorytetowymi kierunkami badań w ramach inteligentnej specjalizacji Mazowsza, czyli bezpiecznej żywności, wysokiej jakości życia, nowoczesnych usługach dla biznesu i inteligentnych systemach zarządzania. Co istotne, przedsiębiorcy muszą  zrealizować projekty we współpracy z instytucjami naukowymi.

Dofinansowanie obejmie również zakup surowców, półproduktów, odczynników, wynajem laboratoriów, korzystanie z aparatury badawczej, a także ochronę prawa własności przemysłowej i analizę czystości patentowej. Fundusze z programu regionalnego przedsiębiorcy mogą przeznaczyć także na utrzymanie linii technologicznych, instalacji doświadczalnych, czy zakup elementów do stworzenia prototypów rozwiązań.

Dla kogo ile?

Poziom wsparcia uzależniony jest od wielkości firmy i rodzaju prac. Mikro i mały przedsiębiorca może uzyskać dofinansowanie w wysokości do 80 procent kosztów kwalifikowalnych w przypadku badań przemysłowych i do 60 procent w przypadku prac rozwojowych. Średnia firma może starać się o maksymalnie 75 procent dofinansowania badań przemysłowych i 50 procent prac rozwojowych. Najmniejsze wsparcie trafi do dużych firm. Mogą one liczyć na 65 procent dofinansowania kosztów kwafikowalnych badań przemysłowych i 40 procent
w przypadku prac rozwojowych.

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konkursu z Działania 1.2 Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw, typ projektów: „Projekty badawczo – rozwojowe”, dla beneficjentów posiadających doświadczenie w prowadzeniu prac B+R.

O RPO WM

Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 skierowane głównie do samorządów, przedsiębiorców, sektora naukowego i pozarządowego. Szczegółowe informacje o możliwościach pozyskania unijnego dofinansowania dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków. Za  ogłaszanie konkursów odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie.

O RPO WM

Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 skierowane głównie do samorządów, przedsiębiorców, sektora naukowego i pozarządowego. Szczegółowe informacje o możliwościach pozyskania unijnego dofinansowania dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków. Za  ogłaszanie konkursów odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie.

Gdzie szukać informacji?

Zapraszamy do kontaktu z ekspertami z  Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich zlokalizowanego w siedzibie MJWPU w Warszawie lub jednego z Lokalnych Punktów Informacyjnych w Siedlcach, Płocku, Ciechanowie, Radomiu i Ostrołęce.

Zachęcamy do zapisania się do newslettera Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 (najważniejsze informacje o konkursach, szkoleniach, spotkaniach informacyjnych, dofinansowanych projektach), a także do systemu powiadomień o aktualnych naborach.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2020 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych