Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Przedszkole to ważny etap w rozwoju dzieci. Warto do niego chodzić i poznawać świat w gronie rówieśników. Środki europejskie w programu regionalnego pomogą w realizacji 10 projektów dotyczących edukacji przedszkolnej. Będą to m.in. dodatkowe miejsca w placówkach oraz wprowadzenie zajęć rozwijających dzieci. Decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego projekty otrzymają ponad 4,1 mln zł dofinansowania  z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Grafika przedstawia napis Fundusze Europejskie wspierają edukację przedszkolną. Obok jest zdjęcie przedstawiające małe dzieci siedzące na podłodze w przedszkolu i grające na instrumentach muzycznych, dzieci są wesołe.

Fundusze europejskie wspierają przedszkola

Konkurs, który przeprowadziła Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych daje możliwości placówkom wychowania przedszkolnego utworzenia nowych miejsc dla najmłodszych, w tym na dostosowanie przedszkoli do potrzeb dzieci  z niepełnosprawnościami. Za przyznane środki europejskie będzie można kupić m.in. wyposażenie do przedszkola – meble, sprzęt cyfrowo-komputerowy, oprogramowanie, pomoce dydaktyczne – zabawki, gry, a także zbudować przestrzeń wspierającą rozwój psychoruchowy i poznawczy dzieci.

 

– W ramach konkursu z Poddziałania 10.1.4 Edukacja przedszkolna, wsparcie otrzymają nie tylko dzieci prawidłowo się rozwijające ale także dzieci z niepełnosprawnościami, np. z autyzmem, dzieci nie mówiące czy z zaburzeniami emocjonalnymi. To są bardzo ważne projekty, bo etap dzieciństwa kształtuje młodego człowieka i wpływa później na jego dorosłe życie – podkreśla zastępca dyrektora w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych Elżbieta Szymanik.

Jakie projekty otrzymały dofinansowanie?

Dzięki funduszom europejskim w Przedszkolu Bajkowy Świat w Jasieńcu powstanie 15 dodatkowych miejsc. Rozszerzona zostanie również oferta edukacyjna, z której skorzysta 65 dzieci. Kwalifikacje zawodowe podniesie 11 nauczycieli. Zaplanowane zostały szkolenia z zakresu kodowania i pracy z dzieckiem autystycznym. Wnioskodawca zakupi potrzebne meble (krzesełka, stoliki, meble do szatni, szafy), pomoce dydaktyczne (gry, książki, układanki) i zabawki. Będzie też nowy plac zabaw. Realizacja projektu podniesie dostępność i  jakość edukacji w przedszkolu.

Tytuł projektu: Nowe miejsca wychowania przedszkolnego w Gminie Jasieniec

Beneficjent: Gmina Jasieniec

Całkowita wartość projektu: 418 301,66 zł

Kwota dofinansowania: 334 641,30 zł

Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży

Dwujęzyczne Przedszkole Happy Academy z Sierpca pozyskało środki unijne na dostosowanie istniejących miejsc w placówce do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami. Będzie to zakup niezbędnego sprzętu do terapii sensorycznej, zakup narzędzi do diagnozy i terapii (np. magiczny dywan, żyrandol światłowodowy, kolumna wodna, Okulary VR). Plac zabaw również wzbogaci się o nowe wyposażenie. Będzie to m.in. sensoryczna ścianka wspinaczkowa, tablica kredowa do terapii sensorycznej, ścianka sensoryczna do malowania i pisania. W przedszkolu będą mogły odbywać się takie terapie jak: terapia ręki, gimnastyka ogólnorozwojowa z elementami korektywy, zajęcia relaksacyjno-wyciszające, nauka umiejętności koncentrowania uwagi oraz pamięci. W ramach projektu będzie możliwość realizacji zajęć służących wyrównywaniu szans edukacyjnych po odpowiedniej  diagnozie . Ze wsparcia skorzysta ok. 25 dzieci oraz nauczyciele, którzy uzupełnią swoje kwalifikacje odpowiednimi kursami.

Tytuł projektu: Be Happy. Dostosowanie infrastruktury wraz z wdrożeniem nowej oferty dla dzieci ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi w Dwujęzycznym Przedszkolu „Happy Academy”

Beneficjent: Edu – Inicjatywa Sp. z o.o.

Całkowita wartość projektu: 457 436,48 zł

Kwota dofinansowania: 365 852,48 zł

Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży

Dzieci z autyzmem z Niepublicznego Punktu Przedszkolnego AaKuKu w Sochaczewie już niebawem będą korzystać z dodatkowych możliwości wsparcia ich rozwoju. Za przyznane dofinansowanie zaplanowano m.in. rozwijanie samoobsługi, sensoplastykę, która wspiera zmysły dzieciaków, rozwój komunikacji, a także alpakoterapię i zajęcia multimedialne. Wnioskodawca zakupi potrzebny sprzęt – tablicę interaktywną, programy multimedialne rozwijające mowę, huśtawki, trampoliny, kształty, projektor świetlny i kolumnę wodną. Pracownia SI również zostanie doposażona np. ławki i platformy podwieszane (nie cross financing), igloo sensoryczne, światłowody, przyrządy do aromaterapii, panele sensoryczne Wsparcie przewidziane jest dla 12 dzieci i 9 nauczycieli (szkolenia z MAKATONA, PECS).

Tytuł projektu: Nowe możliwości dla dzieci z autyzmem z Niepublicznego Punktu Przedszkolnego AaKuKu

Beneficjent: AaKuKu Centrum Terapii Agnieszka Gołębiewska

Całkowita wartość projektu: 478 984,63 zł

Kwota dofinansowania: 382 164,63 zł

Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży

Zapraszamy do zapoznania się z pełną listą rankingową dofinansowanych projektów w ramach Działania 10.1.4 Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.4 Edukacja przedszkolna: https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/10-1-4-edukacja-dla-rozwoju-regionu-dzialanie-10-1-ksztalcenie-i-rozwoj-dzieci-i-mlodziezy-poddzialanie-10-1-4-edukacja-przedszkolna-rpma-10-01-04-ip-01-14-099-21/

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś