Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Unijne dotacje dla mazowieckich przedsiębiorców dostępne już od 31 grudnia 2018 r. Projekty posiadające certyfikat Seal of Excellence mają szansę na dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Realizowane projekty dotyczyć będą m.in. prowadzenia badań przemysłowych oraz eksperymentalnych prac rozwojowych. Pula środków przeznaczona na konkurs wynosi prawie 13 mln zł.

 

 

Certyfikat Seal of Excellence przyznawany jest przez Komisję Europejską i potwierdza wysoką jakość projektu. Niestety nie wszystkie projekty, pomimo spełnienia bardzo wymagających kryteriów i rekomendacji ekspertów, ze względu na ograniczoną dostępność środków europejskich  uzyskują dofinansowanie..

Mazowieckie firmy z sektora MŚP, posiadające certyfikat Seal of Excellence będą mogły składać wnioski do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w ramach naboru z Działania 1.2 Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw. Będzie to możliwe już od 31 grudnia.

 

Na co dofinansowanie?

Wsparcie pokryje badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe lub eksperymentalne prace rozwojowe. Elementem projektu mogą być również prace przedwdrożeniowe, które stanowią nie więcej niż 20% kosztów kwalifikowalnych projektu.

W ramach projektu możliwe będzie np.:

  • zakup materiałów – surowców, półproduktów, odczynników oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego,
  • zakup elementów służących do budowy i na stałe zainstalowanych w prototypie, instalacji pilotażowej lub demonstracyjnej,
  • opłacenie usługi rzecznika patentowego,
  • pokrycie kosztów związanych z użytkowaniem budynków i gruntów w zakresie i przez okres, w jakim są one wykorzystywane na potrzeby projektu,
  • pokrycie kosztów utrzymania linii technologicznych, instalacji doświadczalnych,
  • pokrycie kosztów wynajmu powierzchni laboratoryjnej,
  • pokrycie kosztów aparatury naukowo-badawczej.

 

Ważne informacje

Nabór adresowany jest do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, których projekty zostały ocenione pozytywnie przez Komisję Europejską w ramach SME Instrument (faza II),  otrzymały certyfikat Seal of Excellence przyznany po 1 stycznia 2017 r. i nie otrzymały innego dofinansowania publicznego.

Informacje podawane we wniosku o dofinansowanie muszą dotyczyć tego samego przedsięwzięcia, które otrzymało certyfikat Seal of Excellence i muszą być spójne z danymi przedstawianymi Komisji Europejskiej. Projekt powinien być zgodny z Regionalną Strategią Innowacji dla Mazowsza do 2020 roku.

Wsparcie udzielane będzie przedsiębiorcom, którzy zamierzają realizować projekt na terenie województwa mazowieckiego.

Wnioski należy składać wyłącznie w formie elektronicznej w systemie MEWA 2.0. od 31 grudnia 2018 r. do 27 marca 2019 r. Pula pieniędzy na konkurs to 12 992 100,00 zł.

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konkursu: https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/1-2-dzialalnosc-badawczo-rozwojowa-przedsiebiorstw-typ-projektow-projekty-badawczo-rozwojowe-dla-projektow-posiadajacy-certyfikat-seal-of-excellence-nr-rpma-01-02-00-ip-01-14-091-18/

 

O RPO WM

Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 skierowane głównie do samorządów, przedsiębiorców, sektora naukowego i pozarządowego. Szczegółowe informacje o możliwościach pozyskania unijnego dofinansowania dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków. Za  ogłaszanie konkursów odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie.

 

Gdzie szukać informacji?

Zapraszamy do kontaktu z ekspertami z  Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich zlokalizowanego
w siedzibie MJWPU w Warszawie lub jednego z Lokalnych Punktów Informacyjnych w Siedlcach, Płocku, Ciechanowie, Radomiu i Ostrołęce.

Zachęcamy do zapisania się do newslettera Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 (najważniejsze informacje o konkursach, szkoleniach, spotkaniach informacyjnych, dofinansowanych projektach), a także do systemu powiadomień o aktualnych naborach.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś