Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Unijna perspektywa finansowa na lata 2014-2020 daje możliwość dofinansowania rozwoju systemu selektywnej gospodarki odpadami. Dlatego już niebawem na Mazowszu dzięki wsparciu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego powiększy się liczba Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych czyli tzw. PSZOK-ów. Beneficjenci mogą liczyć nawet na 80 procentową dotację. Pieniądze trafią do samorządów i podmiotów wykonujących usługi publiczne.

W ramach przeprowadzonego naboru dofinansowaniem zostanie objętych 14 projektów na których realizację przeznaczono ponad 7,6 mln zł. Projekty te dotyczą przedsięwzięć skierowanych na rozwój infrastruktury selektywnego systemu zbierania odpadów komunalnych, ze szczególnym uwzględnieniem budowy, rozbudowy lub modernizacji Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

Dla gmin system PSZOK to spełnienie norm środowiskowych

Zgodnie z obowiązującymi przepisami gminy mają obowiązek zapewnić czystość i porządek na swoim terenie, a także tworzyć warunki niezbędne do ich utrzymania. Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych to miejsca, gdzie mieszkańcy mogą bezpłatnie pozostawiać odpady komunalne zebrane w sposób selektywny. PSZOK-i będą dostępne dla wszystkich mieszkańców gminy i będą gromadzić odpady komunalne takie jak:  przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady zielone, odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne.

Prowadzenie selektywnego systemu zbiórki odpadów w gospodarstwach domowych jest najbardziej efektywnym sposobem selektywnej gospodarki odpadami. Sprzyja to wzrostowi świadomości i zachowań ekologicznych wśród społeczeństwa. Dzięki realizowanym projektom ponad 257 tys. osób zostanie objętych selektywnym zbieraniem odpadów. Taki system zbiórki odpadów wymaga odpowiedniego przygotowania organizacyjnego, zwielokrotnienia liczby pojemników i rozbudowania systemu transportu. Potrzebne jest zagospodarowanie miejsca na gromadzenie i przechowywanie pojemników z wysegregowanymi odpadami.

Wnioskodawcy, których projekty zostały wybrane do dofinansowania to: Miejski Zakład Oczyszczania w Wołominie, Zakład Utylizacji Odpadów w Siedlcach, Zakład Usług Komunalnych w Warce, Miasto Zielonka, Gmina Miasto Pionki, a także gminy Kampinos, Lelis, Pułtusk, Bielany, Brok, Ojrzeń, Kałuszyn, Chorzele i Związek Gmin Regionu Płockiego.

Lista zwycięskich projektów dostępna na stronie konkursu

O RPO WM 2014-2020

Mazowsze ma zagwarantowane ponad 8 mld zł unijnego wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, skierowanego głównie do biznesu, administracji i sektora naukowego. Za wydatkowanie środków odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych. Maksymalne dofinansowanie wynosi 80 procent wartości projektu. Na 2016 rok zaplanowano ponad 50 konkursów na przeszło 2,5 mld zł. Szczegółowe informacje o tegorocznych konkursach skierowanych do przedsiębiorców dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś