Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Cały czas w grze ponad 70 mln euro dla Mazowsza

Na Mazowszu obecnie trwają konkursy o wartości 71,8 mln euro (ponad 300 mln zł) z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. O dofinansowanie projektów mogą ubiegać się m.in. samorządy, przedsiębiorcy, ochotnicze straże pożarne, organizacje pozarządowe, szkoły i placówki edukacyjne. Na co dokładnie dostępne są fundusze unijne?

Współpraca biznesu z nauką (Działanie 1.2)

Trwa konkurs otwarty o bony na innowacje, który ma na celu nawiązywanie współpracy przedsiębiorców z naukowcami. Firmy działające na rynku do dwóch lat mogą ubiegać się o bony o wartości maksymalnie 50 tys. zł. Przedsiębiorstwa ze stażem rynkowym powyżej dwóch lat wnioskują o środki w wysokości do 100 tys. zł. Fundusze unijne można przeznaczyć na zakup od jednostki naukowej usługi opracowania nowego lub znacząco ulepszonego produktu, usługi, technologii lub sposobu produkcji. Dofinansowanie obejmuje także opracowanie zmian procesowych czy też zaprojektowanie nowego projektu wzorniczego.

W minionej perspektywie unijnej bardzo mocno zainwestowaliśmy w infrastrukturę badawczo-naukową. Obecnie natomiast koncentrujemy się na wykorzystaniu potencjału naukowego na rzecz biznesu, na przykład w formie bonów na innowacje. Do tej pory przedsiębiorcy złożyli ponad 100 wniosków o łącznej wartości prawie 9 mln zł na realizację projektów we współpracy z jednostkami naukowymi. Pula konkursowa wynosi ponad 21 mln zł (5 mln euro), więc cały czas zachęcam do aplikowania o unijne dofinansowanie – powiedział Mariusz Frankowski, Dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (Działanie 4.2)

Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych to jedno z działań mających na celu wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną. Samorządy, instytucje kultury, uczelnie wyższe czy organizacje pozarządowe mogą ubiegać się o dofinansowanie kompleksowej termomodernizacji obiektów, w tym instalację odnawialnych źródeł energii. W ramach projektu można zrealizować takie działania jak m.in. ocieplenie budynku, przebudowa systemów grzewczych, klimatyzacyjnych i wentylacyjnych. Możliwe jest również wprowadzenie systemów zarządzania energią w budynkach tak, aby były jeszcze bardziej energooszczędne. Pula konkursu wynosi 14 mln euro. O środki można ubiegać się do 16 maja.

Wzmocnienie potencjału Ochotniczych Straży Pożarnych (Działanie 5.1)

Do 30 maja samorządy i ochotnicze straże pożarne mogą wnioskować o fundusze na zakup pojazdów ratowniczo-gaśniczych, specjalistycznego sprzętu dla grup ratownictwa wysokościowego, wodnego, chemiczno-ekologicznego, a także grup poszukiwawczo-ratowniczych. Wsparciem objęty jest również sprzęt niezbędny do ochrony przeciwpowodziowej. Na wzmocnienie potencjału OSP zaplanowano w tym roku 1,4 mln euro.

Rozwój ekonomii społecznej (Działanie 9.3)

Tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych dla osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, wspieranie tworzenia i rozwoju przedsiębiorstw społecznych przez udział w szkoleniach, warsztatach czy możliwość skorzystania z doradztwa w tym zakresie to projekty, na których realizację na Mazowszu możliwe jest uzyskanie unijnego dofinansowania. Fundusze z RPO WM przeznaczone zostaną także na rozwój usług świadczonych przez Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej, na przykład usługi inkubacyjne służące nabyciu wiedzy niezbędnej do założenia i prowadzenia np. organizacji pozarządowej, centrum lub klubu integracji społecznej, czy też spółdzielni socjalnej. Pula środków przeznaczona na konkurs to 4,7 mln euro, a wnioski można składać do 21 marca.

Konkursy skierowane do Warszawy i okolicznych gmin

Ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 zaplanowana jest specjalna pula środków na konkursy dedykowane wspólnym inwestycjom samorządów. Warszawa i 39 sąsiednich gmin tworzą Warszawski Obszar Funkcjonalny, w ramach którego będą realizowane Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT). Subregiony ciechanowski, płocki, siedlecki, ostrołęcki i radomski będą się natomiast ubiegały o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych (RIT).

Mazowsze jest bardzo zróżnicowanym gospodarczo regionem, dlatego część środków z RPO WM przekazana będzie w ramach konkursów dedykowanych oddzielnie inwestycjom w Warszawie i okolicznych gminach oraz pozostałej części województwa. Obecnie trwają dwa konkursy o dofinansowanie projektów wynikających ze strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Na lata 2014-2020 na projekty ZIT zaplanowano 165,7 mln euro. Projekty RIT, czyli zgodne z planami inwestycyjnymi subregionów zasili w tej unijnej perspektywie 130 mln euro. Start najbliższych konkursów dla tego obszaru zaplanowany jest już na koniec marca – powiedział Mariusz Frankowski, Dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

Edukacja ogólna (Działanie 10.1.2)

Kształcenie kompetencji kluczowych na rynku pracy, a także postaw takich jak innowacyjność, kreatywność, praca zespołowa cel konkursu, który trwa do 30 marca. Dokładnie 2,8 mln euro zainwestowane zostanie w realizację projektów edukacyjnych w szkołach i placówkach oświatowych z Warszawy i okolic, których uczniowie osiągają najsłabsze wyniki edukacyjne na egzaminach zewnętrznych. Środki te zasilą organizację zajęć wyrównawczych, kół zainteresowań czy warsztatów i laboratoriów dla uczniów. Szkoły otrzymają wsparcie na wyposażenie pracowni przyrodniczych lub pracowni do nauczania matematyki, a także pomoce dydaktyczne i narzędzia niezbędne do realizacji kształcenia z zakresu kompetencji cyfrowych. Unijne dofinansowanie obejmie również odpowiednie przygotowanie nauczycieli, poprzez kursy i szkolenia doskonalące, wzmacnianie sieci współpracy i samodoskonalenia.

Ścieżki rowerowe (Działanie 4.3.2)

Rozwinięcie sieci tras rowerowych tak, aby stały się atrakcyjną alternatywą dla innych środków komunikacji miejskiej to jedno z wyzwań przed jakimi stoi Warszawa i okoliczne gminy. Ze środków RPO WM ponad 43 mln euro będzie zainwestowane właśnie na budowę, przebudowę kolejnych kilometrów dróg rowerowych. Fundusze unijne przeznaczone zostaną m.in. na oznakowanie przejazdów, pasów dla rowerów, wyznaczenie śluz rowerowych oraz przejazdów przez skrzyżowania. Samorządy mogą ubiegać się o dofinansowanie do 29 lipca.

O RPO WM 2014-2020

Mazowsze ma zagwarantowane ponad 2 mld euro unijnego wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, skierowanego głównie do biznesu, administracji i sektora naukowego. Maksymalne dofinansowanie wynosi 80 proc. wartości inwestycji. We wszystkich konkursach ruchomionych w ramach RPO WM 2014-2020 złożono do tej pory ponad 1,5 tys. wniosków o dofinansowanie. Na 2016 rok zaplanowano 46 konkursów, a ich wartość wyniesie ponad 580 mln euro.

Jak złożyć wniosek?

Wniosek o dofinansowanie należy wypełnić w okresie trwania naboru w systemie informatycznym MEWA 2.0. dostępnym z poziomu przeglądarki internetowej na stronie www.funduszedlamazowsza.eu. W nowej perspektywie finansowej 2014-2020 wniosek o dofinansowanie składany jest tylko w formie elektronicznej.

Gdzie szukać informacji?

Szczegółowe informacje o konkursie, instrukcja wypełnienia wniosku oraz inne wymagane dokumenty niezbędne do złożenia wniosku o dofinansowanie zamieszczone są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków. Można również skontaktować się z Głównym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Warszawie oraz z Lokalnymi Punktami Informacyjnymi w Ciechanowie, Płocku, Radomiu, Ostrołęce i Siedlcach.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś