Przejdź do menu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

STATUS: Rekrutacja zamknięta

09.07.2020, godz. 10:00 - 11:30

Webinarium z zakresu pracy z systemem – Mazowiecki Elektroniczny Wniosek Aplikacyjny – MEWA 2.0.

09 lipca 2020r w godzinach 10.00-11.30

Zagadnienia, które będą poruszane podczas webinarium:

Omówienie systemu MEWA 2.0:

 • rejestracja użytkownika,
 • wymagania techniczne dla systemu MEWA 2.0
 • praca w systemie MEWA 2.0 – zasady ogólne

Przygotowanie wniosku o dofinansowanie w systemie MEWA 2.0 krok po kroku, ze szczególnym uwzględnieniem naboru w ramach Poddziałania 10.3.3 RPO WM 2014-2020 – Doradztwo edukacyjno-zawodowe w ramach ZIT:

 • opis projektu w kontekście właściwego celu szczegółowego RPO WM 2014-2020
 • wskaźniki realizacji celu, źródło danych do pomiaru celu, sposób pomiaru celu,
 • wskaźniki produktu, źródło danych do pomiaru celu, sposób pomiaru celu,
 • cel główny projektu oraz opis w jaki sposób przyczyni się do celu szczegółowego RPO WM
 • grupy docelowe,
 • ryzyko nieosiągnięcia założeń dla projektów o wartości jest równa lub przekracza 2.000.000 PLN,
 • zadania,
 • wpływ rezultatów projektu,
 • potencjał wnioskodawcy,
 • doświadczenie wnioskodawcy,
 • sposób zarządzania projektem.

Budżet projektu oraz szczegółowy budżet projektu:

 • koszty bezpośrednie i koszty pośrednie
 • kwoty ryczałtowe,
 • wkład własny: finansowy i niepieniężny
 • zlecanie usług merytorycznych
 • cross – financing i zakup środków trwałych
 • podatek VAT.

Zakończenie pracy z systemem i złożenie wniosku o dofinansowanie.

 

Formularz rejestracyjny – webinar

Adresaci webinarium

 • Wnioskodawcy zainteresowani ubieganiem się o dofinansowanie w ramach RPO WM 2014-2020 (EFS)

Prowadzący:

 • Pracownicy Wydziału Szkoleń i PIFE Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych

 

 

Warszawa

09.07.2020

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2023 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych