Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

STATUS: Rekrutacja zamknięta

30.04.2020, godz. 11:00 - 12:00

Termin i miejsce realizacji

30 kwietnia 2020 roku (w godzinach 11.00 – 12.00)

 

Celem webinarium przekazanie informacji dotyczących tematyki naboru w ramach konkursu: RPMA.05.03.00-IP.01-14-105/20

 

Dla kogo:

Webinarium skierowane jest do następującej kategorii Beneficjentów:

 • JST, ich związki i stowarzyszenia;
 • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną;
 • jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną;
 • instytucje kultury;
 • organizacje pozarządowe;
 • kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych;
 • parki narodowe i krajobrazowe;
 • podmioty działające w oparciu o przepisy ustawy o partnerstwie publiczno – prywatnym;
 •  spółki prawa handlowego, w których udział większościowy – ponad 50% akcji, udziałów itp. – posiadają jednostki sektora finansów publicznych.

 

Program webinarium:

 • Omówienie regulaminu i kryteriów konkursu:
 • Ogólne założenia konkursu w ramach RPO WM 2014-2020;
 • Terminy;
 • Podmioty, które mogą aplikować;
 • Omówienie kryteriów projektu:

kryteria dostępowe;

kryteria merytoryczne szczegółowe;

 • Poziomy dofinansowania;
 • Kwalifikowalność wydatków w ramach konkursu.

 

Webinarium prowadzone będzie przez pracowników MJWPU.

Udział w webinarium jest bezpłatny.

W trakcie trwania webinarium zapraszamy do zadawania pytań w formie komentarzy.

Formularz rejestracyjny

Warszawa

30.04.2020

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2020 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych