Przejdź do menu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

STATUS: Rekrutacja zamknięta

23.06.2020, godz. 10:00 - 12:00

Celem webinarium jest poznanie przez uczestników najważniejszych aspektów procesu sprawozdawczości rzeczowej i finansowej przy rozliczaniu projektów współfinansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z użyciem systemu teleinformatycznego SL2014.

 

Program:

  • System SL2014 – główne narzędzie do sprawozdawczości i komunikowania się z instytucją, która podpisała z Beneficjentem umowę o dofinansowanie;
  • Rozpoczęcie pracy w systemie SL2014 – harmonogram płatności;
  • Rejestracja wniosku o płatność w systemie oraz jego uzupełnienie w zakresie postępu rzeczowego i finansowego;
  • Zakładki w SL2014 – Baza personelu oraz monitorowanie uczestników;
  • Weryfikacja i zatwierdzenie wniosku Beneficjenta przez opiekuna projektu;
  • Moduł korespondencja;

 

Adresaci webinarium:

Beneficjenci RPO WM 2014 – 2020 realizujący projekty współfinansowane z EFS.

 

Prowadzący:

Pracownicy Wydziału Szkoleń i PIFE oraz Wydziału Wdrażania Projektów EFS, Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych

Formularz rejestracyjny

Warszawa

23.06.2020

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2022 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych