Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

STATUS: Rekrutacja zamknięta

04.11.2019, godz. 09:30 - 17:00

SZKOLENIE

Uniwersalne projektowanie w projektach współfinansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020

04.11.2019r. Warszawa

 

 • Liczba miejsc na szkolenie jest ograniczona, rekrutacja odbywa się zgodnie z regulaminem rekrutacji.
 • Rekrutacja na szkolenie trwa do 31.10.2019 r. do godz. 11.00 z zastrzeżeniem, że lista uczestników może zostać zamknięta przed tym terminem w przypadku braku wolnych miejsc. O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.
 • Udział w szkoleniu jest bezpłatny, w tym: materiały szkoleniowe, wyżywienie oraz zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.
 • Celem szkolenia jest wsparcie potencjalnych beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 w zakresie uniwersalnego projektowania w tym:
 • Zasada równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, a także zasada równości szans kobiet i mężczyzn – podstawy prawne, dokumenty.
 • Definicja uniwersalnego projektowania
 • Standardy dostępności (cyfryzacja, transport, architektura, edukacja, szkolenia, informacja i promocja)
 • Omówienie zasad uniwersalnego projektowania:
 • Zasada 1: Równość w korzystaniu
 • Zasada 2: Elastyczność
 • Zasada 3: Proste i intuicyjne korzystanie
 • Zasada 4: Łatwo dostrzegalne informacje
 • Zasada 5: Tolerancja na błędy
 • Zasada 6: Niski poziom wysiłku fizycznego
 • Zasada 7: Wymiary i przestrzeń dla podejścia i użycia
 • Zasada 8:  Równoprawny dostęp do środowiska
 • Komunikacja pionowa
 • Komunikacja pozioma
 • Przykłady dobrych praktyk w stosowaniu zasady uniwersalnego projektowania
 • Standard WCAG 2.0
 • Projektowania usług publicznych opartego na zrozumieniu potrzeb użytkowników.
 • Wymiary dostępności usług publicznych dla osób z niepełnosprawnościami
 • Szkolenie skierowane jest do potencjalnych beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.
 • Szkolenie prowadzone będzie przez eksperta zewnętrznego.
 • Kontakt w przypadku pytań: 22 542 22 86

Pliki do pobrania:

Warszawa

04.11.2019

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2020 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych