Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

STATUS: Rekrutacja zamknięta

28.04.2016, godz. 09:45 - 12:45

  • 28.04.2016, godz. 09.45-12.45
  • Liczba miejsc na szkolenie jest ograniczona, rekrutacja odbywa się zgodnie z regulaminem rekrutacji.
  • Rekrutacja na szkolenie trwa do 27.04.16 r. do godz. 11:00   z zastrzeżeniem, że lista uczestników może zostać zamknięta przed tym terminem w przypadku braku wolnych miejsc. O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.
  • Udział w szkoleniu jest bezpłatny, w tym: materiały szkoleniowe.
  • Celem szkolenia jest omówienie zasad aplikowania o środki w ramach
  • konkursu zamkniętego nr RPMA.05.04.00-IP.01-14-010/16 w ramach Osi priorytetowej V Gospodarka przyjazna środowisku Działanie 5.4Ochrona bioróżnorodności Typ projektów – Opracowanie planów ochrony dla obszarów cennych przyrodniczo, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 Przedstawiony zostanie regulamin konkursu oraz opis kryteriów wyboru projektów, a także zasady składania wniosków włącznie z omówieniem wniosku o dofinansowanie.
  • Szkolenie skierowane jest do potencjalnych beneficjentów JST, ich związki i stowarzyszenia; jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną;  podmioty wykonujące usługi publiczne na zlecenie JST, w których większość udziałów lub akcji posiada samorząd; podmioty wybrane w drodze ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. Nr 0, poz. 907 z późn. zm.); PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne;
  • Prowadzący: Pracownicy MJWPU.
  • Kontakt w przypadku pytań: 22/5422286

Pliki do pobrania:

Warszawa

28.04.2016

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś