Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
WRAZ Z ZAKOŃCZENIEM OKRESU PROGRAMOWANIA RPO WM 2014-2020, TA STRONA PEŁNI FUNKCJĘ ARCHIWALNĄ I
ZAMIESZCZONE NA NIEJ TREŚCI NIE SĄ DALEJ AKTUALIZOWANE. PO AKTUALNE INFORMACJE ZWIĄZANE Z FUNDUSZAMI
EUROPEJSKIMI NA MAZOWSZU ZAPRASZAMY NA https://funduszeuedlamazowsza.eu/
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Szkolenie odbędzie się w wymiarze jednodniowym w Warszawie. Serdecznie zapraszamy!

STATUS: Rekrutacja zamknięta

22.04.2016 09:45 - 24.04.2016 12:45

  • 22.04.2016, godz. 09.45-12.45
  • Liczba miejsc na szkolenie jest ograniczona, rekrutacja odbywa się zgodnie z regulaminem rekrutacji.
  • Rekrutacja na szkolenie trwa do 21.04.16 r. do godz. 11  z zastrzeżeniem, że lista uczestników może zostać zamknięta przed tym terminem w przypadku braku wolnych miejsc. O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.
  • Udział w szkoleniu jest bezpłatny, w tym: materiały szkoleniowe.
  • Celem szkolenia jest omówienie zasad aplikowania o środki w ramach nr RPMA.05.03.00-IP.01-14-013/16 w ramach Osi priorytetowej V Gospodarka przyjazna środowisku, 5.3 Dziedzictwo kulturowe – typ projektów „Poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez ich rozwój i efektywne wykorzystanie” ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 Przedstawiony zostanie regulamin konkursu oraz opis kryteriów wyboru projektów, a także zasady składania wniosków włącznie z omówieniem wniosku o dofinansowanie.
  • Szkolenie skierowane jest do potencjalnych beneficjentów JST, ich związki i stowarzyszenia;  jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną; jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną; instytucje kultury; organizacje pozarządowe; kościoły i związki wyznaniowe; parki narodowe i krajobrazowe; podmioty działające w oparciu o przepisy ustawy o partnerstwie publiczno – prywatnym.
  • Prowadzący: Pracownicy MJWPU.
  • Kontakt w przypadku pytań: 22/5422286

Pliki do pobrania:

Warszawa

22.04.2016

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś