Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Szkolenie odbędzie się w wymiarze jednodniowym w Warszawie. Serdecznie zapraszamy!

STATUS: Rekrutacja zamknięta

22.04.2016, godz. 12:45 - 15:45

  • 22.04.2016, godz. 12.45-15.45
  • Liczba miejsc na szkolenie jest ograniczona, rekrutacja odbywa się zgodnie z regulaminem rekrutacji.
  • Rekrutacja na szkolenie trwa do 21.04.16 r. do godz. 11 z zastrzeżeniem, że lista uczestników może zostać zamknięta przed tym terminem w przypadku braku wolnych miejsc. O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.
  • Udział w szkoleniu jest bezpłatny, w tym: materiały szkoleniowe.
  • Celem szkolenia jest omówienie zasad aplikowania o środki w ramach nr RPMA.05.03.00-IP.01-14-012/16 w ramach Osi priorytetowej V Gospodarka przyjazna środowisku, 5.3 Dziedzictwo kulturowe – typ projektów „Wzrost regionalnego potencjału turystycznego poprzez ochronę obiektów zabytkowych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 Przedstawiony zostanie regulamin konkursu oraz opis kryteriów wyboru projektów, a także zasady składania wniosków włącznie z omówieniem wniosku o dofinansowanie.
  • Szkolenie skierowane jest do potencjalnych beneficjentów JST, ich związki i stowarzyszenia;  jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną; jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną; instytucje kultury; organizacje pozarządowe; kościoły i związki wyznaniowe; parki narodowe i krajobrazowe; podmioty działające w oparciu o przepisy ustawy o partnerstwie publiczno – prywatnym.
  • Prowadzący: Pracownicy MJWPU.
  • Kontakt w przypadku pytań: 22/5422286

Pliki do pobrania:

Warszawa

22.04.2016

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2020 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych