Przejdź do menu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Zapraszamy na jednodniowe szkolenie w Warszawie dotyczące zasad ubiegania się o środki w ramach konkurs zamknięty nr RPMA.04.02.00-IP.01-14-006/15 w Osi Priorytetowej IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną, Działanie 4.2 Efektywność energetyczna, typ projektu: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

STATUS: Rekrutacja zamknięta

27.01.2016, godz. 09:30 - 15:30

Najbliższe:

27.01.2016 r., godz. 09:30 – 15:30

Liczba miejsc na szkolenie jest ograniczona

Rekrutacja na szkolenie trwa do 25.01.2016r. do godz. 16:00 z zastrzeżeniem, że lista uczestników może zostać zamknięta przed tym terminem w przypadku braku wolnych miejsc. O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.

Wysłanie formularza nie oznacza automatycznego wpisu na listę uczestników spotkania.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny, w tym: materiały szkoleniowe.

Celem szkolenia jest zaprezentowanie zasad ubiegania się o środki w ramach Działanie 4.2 Efektywność energetyczna, typ projektu: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej. Omówiony zostanie przedmiot konkursu, grupa docelowa, szczegółowe kryteria wyboru projektów, kwalifikowalność wydatków oraz generator wniosków MEWA2.0.

Szkolenie skierowane jest do potencjalnych beneficjentów Działania 4.2 RPO WM 2014-2020 tj.:

a)     JST, ich związki i stowarzyszenia;

b)    jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną;

c)     jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną;

d)    instytucje kultury;

e)     uczelnie/szkoły wyższe;

f)     kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych;

g)    organizacje pozarządowe;

h)     PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne;

Prowadzący: Specjaliści ds. Funduszy Europejskich.

Kontakt w przypadku pytań: 22 5422731

Pliki do pobrania:

Warszawa

27.01.2016

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2023 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych