Przejdź do menu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Zapraszamy na jednodniowe szkolenie w Warszawie dotyczące zasad aplikowania o środki w ramach Poddziałania 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów (modernizacja) – konkurs zamknięty nr RPMA.10.03.01-IP.01-14-011/15 ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Liczba miejsc na szkolenie jest ograniczona.

 

STATUS: Rekrutacja zamknięta

07.01.2016, godz. 09:30 - 15:30

  • Rekrutacja na szkolenie trwa do 05.01.2016r. do godz. 10:00 z zastrzeżeniem, że lista uczestników może zostać zamknięta przed tym terminem w przypadku braku wolnych miejsc. O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Wysłanie formularza nie oznacza automatycznego wpisu na listę uczestników spotkania.
  • Udział w szkoleniu jest bezpłatny, w tym: materiały szkoleniowe.
  • Celem szkolenia  jest zaprezentowanie zasad ubiegania się o środki w ramach Poddziałania 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów (modernizacja). Omówiony zostanie przedmiot konkursu, grupa docelowa, szczegółowe kryteria wyboru projektów, kwalifikowalność wydatków oraz generator wniosków MEWA2.0.
  • Szkolenie skierowane jest do potencjalnych beneficjentów Działania 10.3.1 RPO WM 2014-2020 tj. wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych)..
  • Prowadzący: Specjaliści ds. Funduszy Europejskich.
  • Kontakt w przypadku pytań: 22 5422731

Pliki do pobrania:

Warszawa

07.01.2016

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2023 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych