Wróc do góry
Kliknij, aby rozwinąć
Ikona drukarki - wersja do wydruku
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze Serwis Serwisu Komisji Europejskiej
Nawigacja
Zamknij

Nasze serwisy

Rekrutacja zakończona

22.02.2018, godz. 09:30 - 15:30

Szkolenie 22.02.2018

Warszawa

APLIKOWANIE RPMA.09.02.02-IP.01-14-065/18 (Dzienne Domy Opieki Medycznej)

  • Liczba miejsc na szkolenie jest ograniczona, rekrutacja odbywa się zgodnie z regulaminem rekrutacji.
  • Rekrutacja na szkolenie trwa do 02.2018 do godz. 11.00 z zastrzeżeniem, że lista uczestników może zostać zamknięta przed tym terminem w przypadku braku wolnych miejsc. O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.
  • Udział w szkoleniu jest bezpłatny i obejmuje przerwy kawowe oraz lunch, catering.
  • Celem szkoleniajest omówienie zasad aplikowania o środki  w ramach konkursu
    nr 09.02.02-IP.01-14-065/18 – Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałania 9.2.2 Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych.
  • Szkolenie skierowane jest dopodmiotów leczniczych posiadających na dzień złożenia wniosku umowę o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej zawartą z oddziałem NFZ.
  • Szkolenie prowadzone będzie przez pracowników MJWPU.
  • Kontakt w przypadku pytań: 22/5422286.

Pliki do pobrania:

Warszawa

22.02.2018

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego

2018 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych