Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Informacje o szkoleniu:

W trakcie szkolenia przedstawione będą informacje o zasadach aplikowania o środki w ramach Działania 9.1 „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i  przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu” RPO WM oraz informacje o możliwościach ubiegania się o dofinansowanie w ramach krajowych Programów Operacyjnych związanych z włączeniem społecznym i walką z ubóstwem.

16 października 2015r. w godz. 09.30-16.00, ul. Piłsudskiego 38

STATUS: Rekrutacja zamknięta

16.10.2015, godz. 09:30 - 16:00

Szkolenie dostosowane jest do osób niepełnosprawnych ruchowo. W przypadku specjalnych potrzeb osób niepełnosprawnych, prosimy o wypełnienie punktu 2 w ankiecie zgłoszeniowej. Po zakończeniu zapraszamy na indywidualne konsultacje ze specjalistami ds. Funduszy Europejskich.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o przesłanie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego na adres e-mail: punkt_ostroleka@mazowia.eu lub dostarczenie osobiste do LPI w Ostrołęce. Organizatorem szkolenia jest:

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Ostrołęce,

ul. Piłsudskiego 38,

07 – 410 Ostrołęka,

tel.: 0 801 10 101, e-mail: punkt_ostroleka@mazowia.eu.

Podczas szkolenia zostaną omówione następujące zagadnienia:

  • Zasady aplikowania o środki w ramach Działania 9.1., w tym:
  • omówienie regulaminu konkursu
  • opis kryteriów wyboru projektów
  • zasady składania wniosków
  • Wniosek o dofinansowanie projektów współfinansowanych z EFS – MEWA 2.0 – z uwzględnieniem różnic pomiędzy starą i nową perspektywą finansową
  • Kwalifikowalność wydatków
    • Możliwości dofinansowania włączenia społecznego i walki z ubóstwem w ramach krajowych Programów Operacyjnych
    • Źródła informacji o funduszach europejskich

Pliki do pobrania:

Piłsudskiego 38, Ostrołęka

16.10.2015

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2020 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych