Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

STATUS: Rekrutacja zamknięta

29.11.2017, godz. 09:30 - 20:00

  • Liczba miejsc na szkolenie jest ograniczona, rekrutacja odbywa się zgodnie z regulaminem rekrutacji.
  • Rekrutacja na szkolenie trwa do 28/11/2017 do godz. 11.00 z zastrzeżeniem, że lista uczestników może zostać zamknięta przed tym terminem w przypadku braku wolnych miejsc. O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.
  • Udział w szkoleniu jest bezpłatny i obejmuje przerwy kawowe oraz lunch, catering.
  • Celem szkolenia jest omówienie zasad aplikowania o środki w ramach konkursu: 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych – RPMA.09.02.01-IP.01-14-059/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Mazowieckiego 2014-2020.
  • Szkolenie prowadzone będzie przez pracowników MJWPU
  • Kontakt w przypadku pytań: 22/5422548
  • Szkolenie skierowane jest do instytucji pomocy i aktywnej integracji rozumiane jako:

–  jednostki organizacyjne pomocy społecznej określone w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – Ośrodki Pomocy Społecznej, Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej,

–  jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej określone w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

–  jednostki zatrudnienia socjalnego,

–  organizacje pozarządowe, działające w sferze pomocy i integracji społecznej,

–  zakłady aktywności zawodowej,

–  warsztaty terapii zajęciowej,

–  podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie,

–  inne podmioty prowadzące działalność w sferze pomocy i integracji społecznej (których głównym celem nie jest prowadzenie działalności gospodarczej).

Pliki do pobrania:

Warszawa

29.11.2017

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2020 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych