Przejdź do menu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

SZKOLENIE

10.04.2018
Działanie 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.2 E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT, typ projektów: Informatyzacja administracji publicznej oraz instytucji i zasobów kultury na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego.

STATUS: Rekrutacja zamknięta

10.04.2018, godz. 09:30 - 15:30

 • Liczba miejsc na szkolenie jest ograniczona, rekrutacja odbywa się zgodnie z regulaminem rekrutacji.
 • Rekrutacja na szkolenie trwa do 09/04/2018 do godz.11.00 z zastrzeżeniem, że lista uczestników może zostać zamknięta przed tym terminem w przypadku braku wolnych miejsc. O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.
 • Udział w szkoleniu jest bezpłatny i obejmuje przerwy kawowe oraz lunch, catering.
 • Celem szkoleniajest omówienie zasad aplikowania o środki  w ramach konkursu z Działania 2.1 E-usługi, Poddziałania 2.1.2 E-usługi dla Mazowsza w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, typ projektów: Informatyzacja administracji publicznej oraz instytucji i zasobów kultury na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego.
 • Szkolenie skierowane jest do:
 • Jednostek Samorządu Terytorialnego funkcjonujących w ramach Porozumienia gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego o współpracy w zakresie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w perspektywie finansowej UE 2014-2020, ich związki i stowarzyszenia;
 • jednostki organizacyjne ww. jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną;
 • spółki, w których większość udziałów lub akcji posiada samorząd terytorialny;
 • uczelnie wyższe;
 • instytucje kultury;
 • organizacje pozarządowe.
 • Szkolenie prowadzone będzie przez pracowników MJWPU oraz pracowników IP  dla ZIT WOF.
 • Kontakt w przypadku pytań: 22/5422548

Pliki do pobrania:

Warszawa

10.04.2018

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2023 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych