Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

SZKOLENIE

10.04.2018
Działanie 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.2 E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT, typ projektów: Informatyzacja administracji publicznej oraz instytucji i zasobów kultury na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego.

STATUS: Rekrutacja zamknięta

10.04.2018, godz. 09:30 - 15:30

 • Liczba miejsc na szkolenie jest ograniczona, rekrutacja odbywa się zgodnie z regulaminem rekrutacji.
 • Rekrutacja na szkolenie trwa do 09/04/2018 do godz.11.00 z zastrzeżeniem, że lista uczestników może zostać zamknięta przed tym terminem w przypadku braku wolnych miejsc. O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.
 • Udział w szkoleniu jest bezpłatny i obejmuje przerwy kawowe oraz lunch, catering.
 • Celem szkoleniajest omówienie zasad aplikowania o środki  w ramach konkursu z Działania 2.1 E-usługi, Poddziałania 2.1.2 E-usługi dla Mazowsza w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, typ projektów: Informatyzacja administracji publicznej oraz instytucji i zasobów kultury na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego.
 • Szkolenie skierowane jest do:
 • Jednostek Samorządu Terytorialnego funkcjonujących w ramach Porozumienia gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego o współpracy w zakresie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w perspektywie finansowej UE 2014-2020, ich związki i stowarzyszenia;
 • jednostki organizacyjne ww. jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną;
 • spółki, w których większość udziałów lub akcji posiada samorząd terytorialny;
 • uczelnie wyższe;
 • instytucje kultury;
 • organizacje pozarządowe.
 • Szkolenie prowadzone będzie przez pracowników MJWPU oraz pracowników IP  dla ZIT WOF.
 • Kontakt w przypadku pytań: 22/5422548

Pliki do pobrania:

Warszawa

10.04.2018

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2020 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych