Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

STATUS: Rekrutacja zamknięta

03.10.2017, godz. 09:30 - 15:30

 • Liczba miejsc na szkolenie jest ograniczona, rekrutacja odbywa się zgodnie z regulaminem rekrutacji.
 • Rekrutacja na szkolenie trwa do 02/10/2017 do godz. 11.00 z zastrzeżeniem, że lista uczestników może zostać zamknięta przed tym terminem w przypadku braku wolnych miejsc. O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.
 • Udział w szkoleniu jest bezpłatny i obejmuje przerwy kawowe oraz lunch, catering.
  • Szkolenie skierowane jest do potencjalnych beneficjentów tj. wszystkich podmiotów – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym:
 • Szkolenie prowadzone będzie przez pracowników MJWPU
 • Kontakt w przypadku pytań: 22/5422548
 • Celem szkolenia jest omówienie zasad aplikowania o środki  w ramach konkursu nr RPMA.09.01.00-IP.01-14-056/17, ogłaszanego w ramach Działania 9.1 – konkurs ogłaszany na kompleksowe, dostosowane do indywidualnych potrzeb przedsięwzięcia w zakresie integracji społecznej i aktywizacji zawodowej osób oddalonych od rynku pracy w ramach współpracy międzysektorowej.
 • Jednostki Samorządu Terytorialnego (JST), ich jednostki organizacyjne, związki i stowarzyszenia, podmioty, którym zlecono realizację zadań publicznych;
 • Podmioty, w których większość udziałów/akcji mają JST/ich związki i stowarzyszenia;
 • Urzędy administracji publicznej, jednostki budżetowe;
 • Instytucje rynku pracy, jednostki zatrudnienia socjalnego;
 • Jednostki organizacyjne pomocy społecznej (jops);
 • Podmioty Ekonomii Społecznej (PES), organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, o których mowa w artykule 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
 • partnerstwa wymienionych podmiotów, partnerstwa lokalne, Lokalne Grupy Działania (LGD).

Pliki do pobrania:

Warszawa

03.10.2017

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś