Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

STATUS: Rekrutacja zamknięta

08.11.2018, godz. 08:00 - 16:00

 • Liczba miejsc na szkolenie jest ograniczona, rekrutacja odbywa się zgodnie z regulaminem rekrutacji.
 • Udział w szkoleniu jest bezpłatny, w tym: materiały szkoleniowe, wyżywienie oraz zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Liczba miejsc na szkolenie jest ograniczona.
 • Celem szkoleniajest wsparcie beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 w zakresie pomocy publicznej.
 • Szkolenie skierowane jest dobeneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.
 • Opis zakresu tematycznego: omówienie instrumentów realizowanych w ramach poszczególnych priorytetów RPO WM 2014-2020, procedury udzielania pomocy publicznej, definicji MŚP zgodnie z Załącznikiem I do Rozporządzenia Komisji (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r., oraz sprawozdawczości z udzielania pomocy publicznej
 • Trener: Iwona Czaplikowska– Ukończyła studia wyższe na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach oraz studia podyplomowe na UŚ i Uniwersytecie Kentucky w Lexingron (USA). Posiada 20 lat doświadczenia w realizacji usług szkoleniowych i doradczych dla różnorodnych grup odbiorców z zakresu pomocy publicznej oraz zasad ubiegania się o wsparcie finansowe i realizacji projektów współfinansowanych z środków pomocowych UE. Zrealizowała ponad 1000 godzin szkoleń z tego zakresu dla projektodawców i beneficjentów, instytucji wdrażających programy operacyjne oraz jednostek samorządu terytorialnego.
 • Formy prowadzenia zajęć: omawianie slajdów, dyskusja grupy, warsztaty praktyczne
 • Kontakt w przypadku pytań: tel. 533 343 637, e-mail: specjalistyczne@mazowia.eu

 

Szkolenie 1

 • Miejsce i termin szkolenia: 08.11.2018 r.- Ciechanów
 • Rekrutacja na szkolenie trwa do 07.11.2018r., do godz. 11.00 z zastrzeżeniem, że lista uczestników może zostać zamknięta przed tym terminem w przypadku braku wolnych miejsc.
  O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.

Formularz zgłoszeniowy

Pliki do pobrania:

Ciechanów

08.11.2018

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś