Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

STATUS: Rekrutacja zamknięta

08.11.2018, godz. 08:00 - 16:00

 • Liczba miejsc na szkolenie jest ograniczona, rekrutacja odbywa się zgodnie z regulaminem rekrutacji.
 • Udział w szkoleniu jest bezpłatny, w tym: materiały szkoleniowe, wyżywienie oraz zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Liczba miejsc na szkolenie jest ograniczona.
 • Celem szkoleniajest wsparcie beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 w zakresie pomocy publicznej.
 • Szkolenie skierowane jest dobeneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.
 • Opis zakresu tematycznego: omówienie instrumentów realizowanych w ramach poszczególnych priorytetów RPO WM 2014-2020, procedury udzielania pomocy publicznej, definicji MŚP zgodnie z Załącznikiem I do Rozporządzenia Komisji (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r., oraz sprawozdawczości z udzielania pomocy publicznej
 • Trener: Iwona Czaplikowska– Ukończyła studia wyższe na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach oraz studia podyplomowe na UŚ i Uniwersytecie Kentucky w Lexingron (USA). Posiada 20 lat doświadczenia w realizacji usług szkoleniowych i doradczych dla różnorodnych grup odbiorców z zakresu pomocy publicznej oraz zasad ubiegania się o wsparcie finansowe i realizacji projektów współfinansowanych z środków pomocowych UE. Zrealizowała ponad 1000 godzin szkoleń z tego zakresu dla projektodawców i beneficjentów, instytucji wdrażających programy operacyjne oraz jednostek samorządu terytorialnego.
 • Formy prowadzenia zajęć: omawianie slajdów, dyskusja grupy, warsztaty praktyczne
 • Kontakt w przypadku pytań: tel. 533 343 637, e-mail: specjalistyczne@mazowia.eu

 

Szkolenie 1

 • Miejsce i termin szkolenia: 08.11.2018 r.- Ciechanów
 • Rekrutacja na szkolenie trwa do 07.11.2018r., do godz. 11.00 z zastrzeżeniem, że lista uczestników może zostać zamknięta przed tym terminem w przypadku braku wolnych miejsc.
  O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.

Formularz zgłoszeniowy

Pliki do pobrania:

Ciechanów

08.11.2018

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2020 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych