Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Główny Punkt Informacyjny w Warszawie zaprasza na szkolenie „Podstawy zasad aplikowania o środki w ramach RPO WM 2014-2020 w projektach współfinansowanych z EFS”. Szkolenie odbędzie się w wymiarze jednodniowym w Warszawie.

Serdecznie zapraszamy!

STATUS: Rekrutacja zamknięta

26.01.2016, godz. 09:00 - 16:00

Termin: 26 stycznia 2016, godz. 09:00-16:00

Liczba miejsc na szkolenie jest ograniczona.

Rekrutacja odbywa się zgodnie z regulaminem rekrutacji.

Rekrutacja na szkolenie trwa do 25.01.2016r. do godz. 11:00 z zastrzeżeniem, że lista uczestników może zostać zamknięta przed tym terminem w przypadku braku wolnych miejsc. O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny, w tym: materiały szkoleniowe, catering.

Cel szkolenia:

Zaprezentowanie zasad ubiegania się o środki w ramach RPO WM w projektach współfinansowanych z EFS. Omówione zostaną zasady aplikowania, kwalifikowalność wydatków oraz generator wniosków MEWA2.0. Wskazane zostaną także różnice pomiędzy starą i nową perspektywą finansową UE w obszarze EFS.

Szkolenie skierowane jest do potencjalnych beneficjentów RPO WM 2014-2020 zainteresowanych aplikowaniem o środki w ramach konkursów dotyczących Europejskiego Funduszu Społecznego tj. wszystkich podmiotów – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych). Szkolenie ma charakter podstawowy mający na celu wprowadzenie potencjalnych beneficjentów bez doświadczenia w tematykę zasad aplikowania o środki w województwie mazowieckim.

Prowadzący:

Pracownicy Głównego Punktu Informacyjnego w Warszawie oraz pracownicy Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU).

Kontakt w przypadku pytań:

22 542 22 77.

Pliki do pobrania:

Warszawa

26.01.2016

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2020 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych