Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

STATUS: Rekrutacja zamknięta

24.11.2017, godz. 09:30 - 15:00

  • Liczba miejsc na szkolenie jest ograniczona.  Rekrutacja odbywa się zgodnie z przyjętym  Regulaminem rekrutacji
  • Rekrutacja na szkolenie trwa do 23 listopada do godz. 11.00 z zastrzeżeniem, że lista uczestników może zostać zamknięta przed tym terminem w przypadku braku wolnych miejsc. O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.
  • Udział w szkoleniu jest bezpłatny i obejmuje materiały szkoleniowe, przerwy kawowe oraz lunch.
  • Celem szkolenia jest omówienie zasad ubiegania się o środki  w ramach konkursu zamkniętego  nr RPMA.10.01.01-IP.01-14-061/17, ogłoszonego ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu,  Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży,  Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
  • Szkolenie skierowane jest  do podmiotów uprawnionych do ubiegania się o dofinansowanie, w przypadku niniejszego konkursu są to organy prowadzące szkoły z zakresu kształcenia ogólnego dla dzieci i młodzieży oraz wszystkich zainteresowanych.
  • Prowadzący szkolenie – pracownicy MJWPU;

Uwaga: Pytania związane z niniejszym konkursem należy kierować przed szkoleniem na adres e-mail: m.wiro-kiro@mazowia.eu, w tytule „Edukacja ogólna””. Przyczyni się to do większej precyzji odpowiedzi na zadawane podczas szkolenia pytania.

 

Pliki do pobrania:

Warszawa

24.11.2017

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś