Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

W ramach ogłoszonego konkursu z Działania 5.1 Dostosowanie do zmian klimatu, typ projektów – Rozwój kompleksowych systemów małej retencji zgodnie z Programem Małej Retencji dla Województwa Mazowieckiego oraz zabezpieczenie spływu wód wezbraniowych Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020

STATUS: Rekrutacja zamknięta

06.10.2016, godz. 09:30 - 15:30

 • Liczba miejsc na szkolenie jest ograniczona, rekrutacja odbywa się zgodnie z regulaminem rekrutacji.
 • Rekrutacja na szkolenie trwa do 05 października 2016r. do godz. 11.00  z zastrzeżeniem, że lista uczestników może zostać zamknięta przed tym terminem w przypadku braku wolnych miejsc. O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.
 • Udział w szkoleniu jest bezpłatny, w tym: materiały szkoleniowe, lunch, catering
 • Celem szkolenia jest omówienie zasad aplikowania o środki z EFRR w ramach konkursu 5.1 Dostosowanie do zmian klimatu, typ projektów – Rozwój kompleksowych systemów małej retencji zgodnie z Programem Małej Retencji dla Województwa Mazowieckiego oraz zabezpieczenie spływu wód wezbraniowych Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.
 • Szkolenie skierowane jest do:
 • JST, ich związki i stowarzyszenia;
 • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną;
 • podmioty wykonujące usługi publiczne na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego, w których większość udziałów lub akcji posiada samorząd;
 • podmioty wybrane w drodze ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2015 r. poz. 2164  z późn. zm.);
 • spółki wodne i ich związki;
 • PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne.
 • Prowadzący: Pracownicy MJWPU.
 • Kontakt w przypadku pytań: 22/5422548

Pliki do pobrania:

Warszawa

06.10.2016

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś