Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

STATUS: Rekrutacja zamknięta

06.03.2017, godz. 10:00 - 14:00

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Urząd Miasta st. Warszawy pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej ds. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych zaprasza do udziału w szkoleniu/spotkaniu dotyczącym zasad ubiegania się o środki w ramach  konkursu 10.1.2 Edukacja ogólna w ramach ZIT.

Celem spotkania jest zaprezentowanie zasad ubiegania się o środki w ramach konkursu zamkniętego nr RPMA.10.01.02-IP.01-14-037/17  w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Poddziałanie 10.1.2 Edukacja ogólna w ramach ZIT. Omówione zostaną zasady aplikowania ze szczególnym uwzględnieniem omówienia kryteriów wyboru projektów do dofinansowania.

Program

•             10.00 -11.30

Regulamin konkursu – kluczowe zagadnienia /wymagania w kontekście ubiegania się o dofinansowanie, w tym kwalifikowalność wsparcia- typy projektów, typy wnioskodawców/

Kwalifikowalność wydatków w ramach konkursu nr RPMA.10.01.02-IP.01-14-037/17

Procedura dokonywania wyboru wniosku o dofinansowanie w ramach RPO WM

•             11.30-11.45 – Przerwa

•             11.45-13.30

Omówienie kryteriów wyboru projektów do dofinansowania w podziale na kryteria formalne/merytoryczne ogólne i szczegółowe oraz kryteria zgodności ze Strategią ZIT WOF

Podstawowe zagadnienia dot. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego oraz Strategii ZIT WOF

•             13.30-14.00

Analiza najczęstszych błędów popełnianych przez Beneficjentów na etapie aplikowania

Pytania/dyskusja

Czas trwania poszczególnych modułów szkoleniowych jest każdorazowo dopasowany do potrzeb grupy.

Szkolenie skierowane jest do potencjalnych beneficjentów – wszystkich podmiotów z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych) z obszaru objętego Strategią Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020

Szczegóły:

•             Termin: 06.03.2016, godz. 10.00 – 14:00

•             Osoby zainteresowane udziałem prosimy o przesłanie swojego zgłoszenia ( imię i nazwisko, tel. kontaktowy, nazwa instytucji) na adres j.sobczyk@um.warszawa.pl.  Zgłoszenia przyjmowane będą do 03.03.2017 r. do godziny 14.00. Potwierdzenie uczestnictwa zostanie odesłane mailem zwrotnym.  Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc (max.35), prosimy o zgłaszanie po jednym pracowniku z instytucji.  Decyduje kolejność zgłoszeń.

•             Prowadzący: Pracownicy MJWPU-IP/UM st. Warszawy-IP ZIT

•             Kontakt w przypadku pytań: +48 22 4430269

Warszawa

06.03.2017

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2020 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych