Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

STATUS: Rekrutacja zamknięta

25.08.2017, godz. 09:30 - 15:30

  • Liczba miejsc na szkolenie jest ograniczona, rekrutacja odbywa się zgodnie z regulaminem rekrutacji.
  • Rekrutacja na szkolenie trwa do 24/08/2017 do godz. 11.00 z zastrzeżeniem, że lista uczestników może zostać zamknięta przed tym terminem w przypadku braku wolnych miejsc. O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.
  • Udział w szkoleniu jest bezpłatny i obejmuje przerwy kawowe oraz lunch, catering.
  • Szkolenie skierowane jest do  potencjalnych beneficjentów konkursu tj. wszystkich podmiotów:  z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym: Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST), ich jednostki organizacyjne, związki i stowarzyszenia, podmioty, którym zlecono realizację zadań publicznych;     podmioty, w których większość udziałów/akcji mają JST/ich związki i stowarzyszenia; urzędy administracji publicznej, jednostki budżetowe; instytucje rynku pracy, jednostki zatrudnienia socjalnego; jednostki organizacyjne pomocy społecznej (jops); Podmioty Ekonomii Społecznej (PES), organizacje pozarządowe oraz inne podmioty o których mowa w artykule 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; partnerstwa wymienionych podmiotów, partnerstwa lokalne, Lokalne Grupy Działania (LGD).
  • Szkolenie prowadzone będzie przez pracowników MJWPU
  • Kontakt w przypadku pytań: 22/5422548

Pliki do pobrania:

Warszawa

25.08.2017

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś