Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

STATUS: Rekrutacja zamknięta

28.04.2017 09:30 - 31.12.2017 00:00

  • Liczba miejsc na szkolenie jest ograniczona, rekrutacja odbywa się zgodnie z regulaminem rekrutacji.
  • Rekrutacja na szkolenie trwa do 27/04/2017 do godz. 11.00 z zastrzeżeniem, że lista uczestników może zostać zamknięta przed tym terminem w przypadku braku wolnych miejsc. O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.
  • Udział w szkoleniu jest bezpłatny i obejmuje materiały szkoleniowe, przerwy kawowe oraz lunch.
    • Celem szkolenia jest omówienie zasad ubiegania się o środki  w ramach konkursu zamkniętego nr RPMA.04.03.01-IP.01-14-052/17 ogłoszonego ramach Osi Priorytetowej IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną, Działanie 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, Poddziałanie 4.3.1 Ograniczenie zanieczyszczenia [powietrza i rozwój mobilności miejskiej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
    • Szkolenie skierowane jest  do:

–  jednostek samorządu terytorialnego (JST), ich związków i stowarzyszeń;

– jednostek organizacyjnych  JST posiadających osobowość prawną;

– przedsiębiorstw wykonujących  zadania  JST w zakresie publicznego transportu miejskiego, które spełniają wskazaną w regulaminie konkursu definicję operatora świadczącego usługi publiczne w transporcie

Uwaga: Pytania związane z niniejszym konkursem należy kierować przed szkoleniem na adres e-mail: m.wiro-kiro@mazowia.eu, w tytule Mobilność Miejska. Przyczyni się to do większej precyzji odpowiedzi na zadawane podczas szkolenia pytania.

Pliki do pobrania:

Warszawa

28.04.2017

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś