Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

STATUS: Rekrutacja zamknięta

28.04.2017 09:30 - 31.12.2017 00:00

  • Liczba miejsc na szkolenie jest ograniczona, rekrutacja odbywa się zgodnie z regulaminem rekrutacji.
  • Rekrutacja na szkolenie trwa do 27/04/2017 do godz. 11.00 z zastrzeżeniem, że lista uczestników może zostać zamknięta przed tym terminem w przypadku braku wolnych miejsc. O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.
  • Udział w szkoleniu jest bezpłatny i obejmuje materiały szkoleniowe, przerwy kawowe oraz lunch.
    • Celem szkolenia jest omówienie zasad ubiegania się o środki  w ramach konkursu zamkniętego nr RPMA.04.03.01-IP.01-14-052/17 ogłoszonego ramach Osi Priorytetowej IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną, Działanie 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, Poddziałanie 4.3.1 Ograniczenie zanieczyszczenia [powietrza i rozwój mobilności miejskiej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
    • Szkolenie skierowane jest  do:

–  jednostek samorządu terytorialnego (JST), ich związków i stowarzyszeń;

– jednostek organizacyjnych  JST posiadających osobowość prawną;

– przedsiębiorstw wykonujących  zadania  JST w zakresie publicznego transportu miejskiego, które spełniają wskazaną w regulaminie konkursu definicję operatora świadczącego usługi publiczne w transporcie

Uwaga: Pytania związane z niniejszym konkursem należy kierować przed szkoleniem na adres e-mail: m.wiro-kiro@mazowia.eu, w tytule Mobilność Miejska. Przyczyni się to do większej precyzji odpowiedzi na zadawane podczas szkolenia pytania.

Pliki do pobrania:

Warszawa

28.04.2017

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2020 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych