Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

STATUS: Rekrutacja zamknięta

26.06.2017, godz. 09:30 - 15:00

SZKOLENIE

 

Działanie 6.2 RPO WM Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych,

typ projektów: „Odnowa tkanki mieszkaniowej, w zakresie części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych, jako element szerszego działania rewitalizacyjnego w ramach RPO WM 2014-2020”.

 

WARSZAWA

26/06/2017

 

 • Liczba miejsc na szkolenie jest ograniczona.  Rekrutacja odbywa się zgodnie z regulaminem rekrutacji.
 • Rekrutacja na szkolenie trwa do 23/06/2017 do godz. 11.00 z zastrzeżeniem, że lista uczestników może zostać zamknięta przed tym terminem w przypadku braku wolnych miejsc. O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.
 • Udział w szkoleniu jest bezpłatny i obejmuje materiały szkoleniowe, przerwy kawowe oraz lunch.
 • Celem szkolenia jest omówienie zasad ubiegania się o środki  w ramach konkursu zamkniętego  nr RPMA.06.02.00-IP.01-14-058/17, ogłoszonego ramach Osi Priorytetowej VI Jakość życia,  Działanie 6.2  Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych,  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
 • Szkolenie skierowane jest  do podmiotów uprawnionych do ubiegania się o dofinansowanie:
  •  jednostek samorządu terytorialnego, ich związków i stowarzyszeń, np. LGD;
  •  jednostek organizacyjnych JST posiadające osobowość prawną;
  • organizacji pozarządowych, jednostek organizacyjnych pomocy i integracji społecznej (jopis);
  • kościołów i związków wyznaniowych oraz osób prawnych kościołów i związków wyznaniowych;
  • przedsiębiorstw w tym przedsiębiorstw społecznych;
  • instytucji kultury;
  • spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych;
  • instytucji edukacyjnych.
  • Prowadzący szkolenie – pracownicy MJWPU;

Uwaga: Pytania związane z niniejszym konkursem należy kierować przed szkoleniem na adres e-mail: m.wiro-kiro@mazowia.eu, w tytule „Odnowa tkanki mieszkaniowej”. Przyczyni się to do większej precyzji odpowiedzi na zadawane podczas szkolenia pytania.

 

 

Pliki do pobrania:

Warszawa

26.06.2017

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś