Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

STATUS: Rekrutacja zamknięta

26.06.2017, godz. 09:30 - 15:00

SZKOLENIE

 

Działanie 6.2 RPO WM Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych,

typ projektów: „Odnowa tkanki mieszkaniowej, w zakresie części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych, jako element szerszego działania rewitalizacyjnego w ramach RPO WM 2014-2020”.

 

WARSZAWA

26/06/2017

 

 • Liczba miejsc na szkolenie jest ograniczona.  Rekrutacja odbywa się zgodnie z regulaminem rekrutacji.
 • Rekrutacja na szkolenie trwa do 23/06/2017 do godz. 11.00 z zastrzeżeniem, że lista uczestników może zostać zamknięta przed tym terminem w przypadku braku wolnych miejsc. O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.
 • Udział w szkoleniu jest bezpłatny i obejmuje materiały szkoleniowe, przerwy kawowe oraz lunch.
 • Celem szkolenia jest omówienie zasad ubiegania się o środki  w ramach konkursu zamkniętego  nr RPMA.06.02.00-IP.01-14-058/17, ogłoszonego ramach Osi Priorytetowej VI Jakość życia,  Działanie 6.2  Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych,  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
 • Szkolenie skierowane jest  do podmiotów uprawnionych do ubiegania się o dofinansowanie:
  •  jednostek samorządu terytorialnego, ich związków i stowarzyszeń, np. LGD;
  •  jednostek organizacyjnych JST posiadające osobowość prawną;
  • organizacji pozarządowych, jednostek organizacyjnych pomocy i integracji społecznej (jopis);
  • kościołów i związków wyznaniowych oraz osób prawnych kościołów i związków wyznaniowych;
  • przedsiębiorstw w tym przedsiębiorstw społecznych;
  • instytucji kultury;
  • spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych;
  • instytucji edukacyjnych.
  • Prowadzący szkolenie – pracownicy MJWPU;

Uwaga: Pytania związane z niniejszym konkursem należy kierować przed szkoleniem na adres e-mail: m.wiro-kiro@mazowia.eu, w tytule „Odnowa tkanki mieszkaniowej”. Przyczyni się to do większej precyzji odpowiedzi na zadawane podczas szkolenia pytania.

 

 

Pliki do pobrania:

Warszawa

26.06.2017

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2020 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych