Wróc do góry
Kliknij, aby rozwinąć
Ikona drukarki - wersja do wydruku
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze Serwis Serwisu Komisji Europejskiej
Nawigacja
Zamknij

Nasze serwisy

Rekrutacja zakończona

19.12.2017, godz. 09:30 - 15:30

19.12.2017r. Warszawa

 

 • Liczba miejsc na szkolenie jest ograniczona, rekrutacja odbywa się zgodnie z regulaminem rekrutacji.
 • Rekrutacja na szkolenie trwa do 18.12.2017r. do godz. 11.00 z zastrzeżeniem, że lista uczestników może zostać zamknięta przed tym terminem w przypadku braku wolnych miejsc. O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.
 • Udział w szkoleniu jest bezpłatny i obejmuje przerwy kawowe oraz lunch, catering.
 • Celem szkolenia jest omówienie zasad aplikowania o środki  w ramach konkursu
  9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych – RPMA.09.02.01-IP.01-14-062/17.
 • Szkolenie prowadzone będzie przez pracowników MJWPU
 • Szkolenie skierowane jest potencjalnych Beneficjentów tj. wszystkich podmiotów – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w szczególności:
  1. JST, ich jednostki organizacyjne, związki i stowarzyszenia, podmioty, którym zlecono realizację zadań publicznych;
  2. podmioty, w których większość udziałów/akcji mają JST/ich związki i stowarzyszenia;
  3. urzędy administracji publicznej, jednostki budżetowe;
  4. podmioty aktywnie zaangażowane w integrację społeczną, wsparcie rodziny;
  5. PES, organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, o których mowa w artykule 3 ustęp 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
  6. partnerstwa wymienionych podmiotów, partnerstwa lokalne, LGD.
 • Kontakt w przypadku pytań: 22/5422286

Pliki do pobrania:

Warszawa

19.12.2017

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś

Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego

2018 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Nasz profil na Facebooku Nasz profil na YouTube Nasz profil na Twitterze Kanały RSS