Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

STATUS: Rekrutacja zamknięta

19.12.2017, godz. 09:30 - 15:30

19.12.2017r. Warszawa

 

 • Liczba miejsc na szkolenie jest ograniczona, rekrutacja odbywa się zgodnie z regulaminem rekrutacji.
 • Rekrutacja na szkolenie trwa do 18.12.2017r. do godz. 11.00 z zastrzeżeniem, że lista uczestników może zostać zamknięta przed tym terminem w przypadku braku wolnych miejsc. O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.
 • Udział w szkoleniu jest bezpłatny i obejmuje przerwy kawowe oraz lunch, catering.
 • Celem szkolenia jest omówienie zasad aplikowania o środki  w ramach konkursu
  9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych – RPMA.09.02.01-IP.01-14-062/17.
 • Szkolenie prowadzone będzie przez pracowników MJWPU
 • Szkolenie skierowane jest potencjalnych Beneficjentów tj. wszystkich podmiotów – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w szczególności:
  1. JST, ich jednostki organizacyjne, związki i stowarzyszenia, podmioty, którym zlecono realizację zadań publicznych;
  2. podmioty, w których większość udziałów/akcji mają JST/ich związki i stowarzyszenia;
  3. urzędy administracji publicznej, jednostki budżetowe;
  4. podmioty aktywnie zaangażowane w integrację społeczną, wsparcie rodziny;
  5. PES, organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, o których mowa w artykule 3 ustęp 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
  6. partnerstwa wymienionych podmiotów, partnerstwa lokalne, LGD.
 • Kontakt w przypadku pytań: 22/5422286

Pliki do pobrania:

Warszawa

19.12.2017

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś