Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

STATUS: Rekrutacja zamknięta

14.11.2017, godz. 09:30 - 20:00

 • Liczba miejsc na szkolenie jest ograniczona, rekrutacja odbywa się zgodnie z regulaminem rekrutacji.
 • Rekrutacja na szkolenie trwa do 13.11/2017 do godz. 11.00 z zastrzeżeniem,
  że lista uczestników może zostać zamknięta przed tym terminem w przypadku braku wolnych miejsc. O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.
 • Udział w szkoleniu jest bezpłatny i obejmuje przerwy kawowe oraz lunch, catering.
 • Celem szkolenia jest omówienie zasad aplikowania o środki  w ramach konkursu
  nr RPMA.09.01.00-IP.01-14-057/17 – Działanie 9.1 – działania zwiększające szanse
  na zatrudnienie osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz zapobieganie zjawisku wykluczenia społecznego i ubóstwa.
 • Szkolenie prowadzone będzie przez pracowników MJWPU
 • Kontakt w przypadku pytań: 22/5422286
 • Szkolenie skierowane jest do wszystkich JST, na terenie których działa OPS lub PCPR wykonujący zadania własne w zakresie pomocy społecznej (Realizatorami projektów
  w ramach niniejszego konkursu są jedynie OPS lub PCPR).

Pliki do pobrania:

Warszawa

14.11.2017

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2020 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych