Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

STATUS: Rekrutacja zamknięta

14.11.2017, godz. 09:30 - 20:00

 • Liczba miejsc na szkolenie jest ograniczona, rekrutacja odbywa się zgodnie z regulaminem rekrutacji.
 • Rekrutacja na szkolenie trwa do 13.11/2017 do godz. 11.00 z zastrzeżeniem,
  że lista uczestników może zostać zamknięta przed tym terminem w przypadku braku wolnych miejsc. O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.
 • Udział w szkoleniu jest bezpłatny i obejmuje przerwy kawowe oraz lunch, catering.
 • Celem szkolenia jest omówienie zasad aplikowania o środki  w ramach konkursu
  nr RPMA.09.01.00-IP.01-14-057/17 – Działanie 9.1 – działania zwiększające szanse
  na zatrudnienie osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz zapobieganie zjawisku wykluczenia społecznego i ubóstwa.
 • Szkolenie prowadzone będzie przez pracowników MJWPU
 • Kontakt w przypadku pytań: 22/5422286
 • Szkolenie skierowane jest do wszystkich JST, na terenie których działa OPS lub PCPR wykonujący zadania własne w zakresie pomocy społecznej (Realizatorami projektów
  w ramach niniejszego konkursu są jedynie OPS lub PCPR).

Pliki do pobrania:

Warszawa

14.11.2017

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś