Przejdź do menu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Szkolenie w ramach konkursu zamkniętego nr RPMA.09.02.02-IP.01-14-048/17 oraz RPMA.09.02.02-IP.01-14-049/17 dotyczącego pracy z dzieckiem z zaburzeniami autyzmu w środowisku domowym oraz programu badań przesiewowych słuchu dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych – Poddziałanie 9.2.2 Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych

STATUS: Rekrutacja zamknięta

14.06.2017, godz. 09:30 - 15:30

  • Liczba miejsc na szkolenie jest ograniczona, rekrutacja odbywa się zgodnie z regulaminem rekrutacji.
  • Rekrutacja na szkolenie trwa do 13.06.2017 do godziny 11.00 z zastrzeżeniem, że lista uczestników może zostać zamknięta przed tym terminem w przypadku braku wolnych miejsc. O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.
  • Udział w szkoleniu jest bezpłatny, w tym: materiały szkoleniowe, lunch, catering
  • Celem szkolenia jest omówienie zasad aplikowania o środki  w ramach konkursu nr RPMA.09.02.02-IP.01-14-048/17 oraz RPMA.09.02.02-IP.01-14-049/17   priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Poddziałania 9.2.2 Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych  – typ projektu: praca z dzieckiem z zaburzeniami autyzmu w środowisku domowym oraz program badań przesiewowych słuchu dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych.
  • Szkolenie skierowane jest do podmiotów wykonujących działalność leczniczą lub innych podmiotów w partnerstwie z podmiotami wykonującymi działalność leczniczą.
  • Prowadzący: Pracownicy MJWPU
  • Kontakt w przypadku pytań: 22/5422286

Pliki do pobrania:

Warszawa

14.06.2017

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2023 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych