Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
WRAZ Z ZAKOŃCZENIEM OKRESU PROGRAMOWANIA RPO WM 2014-2020, TA STRONA PEŁNI FUNKCJĘ ARCHIWALNĄ I
ZAMIESZCZONE NA NIEJ TREŚCI NIE SĄ DALEJ AKTUALIZOWANE. PO AKTUALNE INFORMACJE ZWIĄZANE Z FUNDUSZAMI
EUROPEJSKIMI NA MAZOWSZU ZAPRASZAMY NA https://funduszeuedlamazowsza.eu/
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Szkolenie w ramach konkursu zamkniętego nr RPMA.09.02.02-IP.01-14-048/17 oraz RPMA.09.02.02-IP.01-14-049/17 dotyczącego pracy z dzieckiem z zaburzeniami autyzmu w środowisku domowym oraz programu badań przesiewowych słuchu dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych – Poddziałanie 9.2.2 Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych

STATUS: Rekrutacja zamknięta

14.06.2017, godz. 09:30 - 15:30

  • Liczba miejsc na szkolenie jest ograniczona, rekrutacja odbywa się zgodnie z regulaminem rekrutacji.
  • Rekrutacja na szkolenie trwa do 13.06.2017 do godziny 11.00 z zastrzeżeniem, że lista uczestników może zostać zamknięta przed tym terminem w przypadku braku wolnych miejsc. O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.
  • Udział w szkoleniu jest bezpłatny, w tym: materiały szkoleniowe, lunch, catering
  • Celem szkolenia jest omówienie zasad aplikowania o środki  w ramach konkursu nr RPMA.09.02.02-IP.01-14-048/17 oraz RPMA.09.02.02-IP.01-14-049/17   priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Poddziałania 9.2.2 Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych  – typ projektu: praca z dzieckiem z zaburzeniami autyzmu w środowisku domowym oraz program badań przesiewowych słuchu dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych.
  • Szkolenie skierowane jest do podmiotów wykonujących działalność leczniczą lub innych podmiotów w partnerstwie z podmiotami wykonującymi działalność leczniczą.
  • Prowadzący: Pracownicy MJWPU
  • Kontakt w przypadku pytań: 22/5422286

Pliki do pobrania:

Warszawa

14.06.2017

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś