Przejdź do menu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

STATUS: Rekrutacja zamknięta

12.01.2017, godz. 09:30 - 14:00

Działanie 6.2 RPO WM Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych: Rozwój infrastruktury technicznej na obszarach rewitalizowanych w celu ich aktywizacji społecznej i gospodarczej w ramach RPO WM 2014-2020

  • Liczba miejsc na szkolenie jest ograniczona, rekrutacja odbywa się zgodnie z regulaminem rekrutacji;
  • Rekrutacja na szkolenie trwa do godz. 11.00 do 11/01/2017 z zastrzeżeniem, że lista uczestników może zostać zamknięta przed tym terminem w przypadku braku wolnych miejsc. O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń;
  • Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Podczas szkolenia nie zapewniamy przerw kawowych i lunchu.
  • Celem szkolenia jest przekazanie szczegółowej informacji o założeniach konkursu RPMA.06.02.00-IP.01-14-043/16, kryteriach wyboru wniosków oraz sposobie przygotowania wniosku w systemie MEWA2.0.
  • Szkolenie skierowane jest do potencjalnych projektodawców projektów znajdujących się na liście projektów głównych lub przedsięwzięć uzupełniających /pozostałych w obowiązującym właściwym miejscowo programie rewitalizacji.
  • Prowadzący: Pracownicy MJWPU.
  • Kontakt w przypadku pytań: 22/5422548

Uwaga: Pytania związane z niniejszym konkursem należy kierować przed szkoleniem na adres e-mail: m.wiro-kiro@mazowia.eu, w tytule Rewitalizacja. Przyczyni się to większej precyzji odpowiedzi podczas szkolenia.

Pliki do pobrania:

Warszawa

12.01.2017

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2022 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych