Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

STATUS: Rekrutacja zamknięta

12.01.2017, godz. 09:30 - 14:00

Działanie 6.2 RPO WM Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych: Rozwój infrastruktury technicznej na obszarach rewitalizowanych w celu ich aktywizacji społecznej i gospodarczej w ramach RPO WM 2014-2020

  • Liczba miejsc na szkolenie jest ograniczona, rekrutacja odbywa się zgodnie z regulaminem rekrutacji;
  • Rekrutacja na szkolenie trwa do godz. 11.00 do 11/01/2017 z zastrzeżeniem, że lista uczestników może zostać zamknięta przed tym terminem w przypadku braku wolnych miejsc. O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń;
  • Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Podczas szkolenia nie zapewniamy przerw kawowych i lunchu.
  • Celem szkolenia jest przekazanie szczegółowej informacji o założeniach konkursu RPMA.06.02.00-IP.01-14-043/16, kryteriach wyboru wniosków oraz sposobie przygotowania wniosku w systemie MEWA2.0.
  • Szkolenie skierowane jest do potencjalnych projektodawców projektów znajdujących się na liście projektów głównych lub przedsięwzięć uzupełniających /pozostałych w obowiązującym właściwym miejscowo programie rewitalizacji.
  • Prowadzący: Pracownicy MJWPU.
  • Kontakt w przypadku pytań: 22/5422548

Uwaga: Pytania związane z niniejszym konkursem należy kierować przed szkoleniem na adres e-mail: m.wiro-kiro@mazowia.eu, w tytule Rewitalizacja. Przyczyni się to większej precyzji odpowiedzi podczas szkolenia.

Pliki do pobrania:

Warszawa

12.01.2017

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2020 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych