Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

21 grudnia 2015 r. (zamiast 17 grudnia 2015 r.) Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie zaprasza na jednodniowe spotkanie informacyjno-promocyjne z zakresu dokumentacji naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi Priorytetowej VIII Rozwój Rynku Pracy, Działanie 8.2 Aktywizacja zawodowa osób nieaktywnych zawodowo RPO WM, które adresowane jest do potencjalnych Beneficjentów Działania 8.2 Aktywizacja zawodowa osób nieaktywnych zawodowo Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 w ramach konkursu nr RPMA.08.02.00-IP02-14-001/15.

STATUS: Rekrutacja zamknięta

21.12.2015, godz. 09:00 - 15:00

Spotkanie odbędzie się w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym Fundacja Nowe Horyzonty, ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa w godz. 9-15, sala A-402 w budynku A na IV piętrze.

Na spotkaniu zostaną omówione kwestie dotyczące regulaminu konkursu, procedury wyboru wniosków do dofinansowania, wskaźników monitorujących, procedury odwoławczej, obowiązków informacyjno-promocyjnych w ramach RPO WM i systemów informatycznych wspierających wdrażanie RPO WM – Mewa 2.0.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu prosimy o przesyłanie formularza zgłoszeniowego drogą elektroniczną pod adres a.wos@wup.mazowsze.pl lub faksem pod nr 22 578 44 63 do dnia 17 grudnia 2015 r.

Zwracamy się z prośbą o wskazanie po jednej osobie z Państwa Instytucji, która weźmie udział w szkoleniu. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, o zakwalifikowaniu będzie decydowała kolejność zgłoszeń. W związku z powyższym w przypadku rezygnacji prosimy o niezwłoczne powiadomienie.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Dodatkowo podczas szkolenia zapewniamy materiały dydaktyczne oraz wyżywienie w postaci dwóch przerw kawowych i jednej obiadowej.

Informacje szczegółowe można uzyskać

w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Warszawie,
ul. Młynarska 16, tel. 22 578 44 55
p. Agnieszka Woś, e-mail: a.wos@wup.mazowsze.pl

Pliki do pobrania:

Bobrowiecka 9, Warszawa

21.12.2015

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś