Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Celem spotkania informacyjnego jest zapoznanie beneficjentów z zagadnieniami dotyczącymi zasad aplikowania o środki w ramach Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata  2014 – 2020.

STATUS: Rekrutacja zamknięta

28.11.2017, godz. 09:00 - 12:00

Najbliższe spotkanie odbędzie się 28 listopada 2017 roku w godzinach 9:00-12:00 w Urzędzie Gminy Bielany ul. Słoneczna 2.

Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest wypełnienie i  przesłanie formularza zgłoszeniowego …… na adres: punkt_siedlce@mazowia.eu lub złożenie osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Bielany do dnia 27 listopada do godziny 11.00. W przypadku dodatkowych potrzeb organizacyjnych dla osób z niepełnosprawnościami prosimy o wypełnienie punktu 2 w formularzu zgłoszeniowym.

Dla kogo

Spotkanie skierowane jest do organów prowadzących szkoły z zakresu kształcenia ogólnego dla dzieci i młodzieży, zainteresowanych złożeniem wniosku w ramach konkursu nr  RPMA.10.01.01-IP.01-14-061/17.

Program spotkania

09:00-09:10        Rejestracja uczestników, wydanie materiałów szkoleniowych.

09:10-10.10        Prezentacja zakresu tematyki spotkania.

Zasady aplikowania o środki w ramach Poddziałania 10.1.1 (omówienie regulaminu konkursu; opis kryteriów wyboru projektów).

10:10 – 10:20     Przerwa

10:20 – 11:30     Zasady finansowania  w ramach konkursu nr RPMA.10.01.01-IP.01-14-061/17.

Kwalifikowalność wydatków w ramach konkursu nr RPMA.10.01.01-IP.01-14-061/17.

11:30-12:00        Konsultacje indywidualne.

Organizator spotkania

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Siedlcach
ul. Piłsudskiego 7
08 – 110 Siedlce
tel. 22 542 27 12

e-mail: punkt_siedlce@mazowia.eu

 

Pliki do pobrania:

Bielany, Warsaw

28.11.2017

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2020 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych