Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Celem spotkania informacyjnego jest zapoznanie beneficjentów z zagadnieniami dotyczącymi zasad aplikowania o środki w ramach Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata  2014 – 2020.

STATUS: Rekrutacja zamknięta

28.11.2017, godz. 09:00 - 12:00

Najbliższe spotkanie odbędzie się 28 listopada 2017 roku w godzinach 9:00-12:00 w Urzędzie Gminy Bielany ul. Słoneczna 2.

Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest wypełnienie i  przesłanie formularza zgłoszeniowego …… na adres: punkt_siedlce@mazowia.eu lub złożenie osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Bielany do dnia 27 listopada do godziny 11.00. W przypadku dodatkowych potrzeb organizacyjnych dla osób z niepełnosprawnościami prosimy o wypełnienie punktu 2 w formularzu zgłoszeniowym.

Dla kogo

Spotkanie skierowane jest do organów prowadzących szkoły z zakresu kształcenia ogólnego dla dzieci i młodzieży, zainteresowanych złożeniem wniosku w ramach konkursu nr  RPMA.10.01.01-IP.01-14-061/17.

Program spotkania

09:00-09:10        Rejestracja uczestników, wydanie materiałów szkoleniowych.

09:10-10.10        Prezentacja zakresu tematyki spotkania.

Zasady aplikowania o środki w ramach Poddziałania 10.1.1 (omówienie regulaminu konkursu; opis kryteriów wyboru projektów).

10:10 – 10:20     Przerwa

10:20 – 11:30     Zasady finansowania  w ramach konkursu nr RPMA.10.01.01-IP.01-14-061/17.

Kwalifikowalność wydatków w ramach konkursu nr RPMA.10.01.01-IP.01-14-061/17.

11:30-12:00        Konsultacje indywidualne.

Organizator spotkania

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Siedlcach
ul. Piłsudskiego 7
08 – 110 Siedlce
tel. 22 542 27 12

e-mail: punkt_siedlce@mazowia.eu

 

Pliki do pobrania:

Bielany, Warsaw

28.11.2017

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś