Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
WRAZ Z ZAKOŃCZENIEM OKRESU PROGRAMOWANIA RPO WM 2014-2020, TA STRONA PEŁNI FUNKCJĘ ARCHIWALNĄ I
ZAMIESZCZONE NA NIEJ TREŚCI NIE SĄ DALEJ AKTUALIZOWANE. PO AKTUALNE INFORMACJE ZWIĄZANE Z FUNDUSZAMI
EUROPEJSKIMI NA MAZOWSZU ZAPRASZAMY NA https://funduszeuedlamazowsza.eu/
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Celem spotkania informacyjnego jest zapoznanie beneficjentów z zagadnieniami dotyczącymi zasad aplikowania o środki w ramach Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata  2014 – 2020.

STATUS: Rekrutacja zamknięta

21.11.2017, godz. 09:00 - 12:00

Najbliższe spotkanie odbędzie się 21 listopada 2017 roku w godzinach 9:00-12:00 w Urzędzie Gminy Olszanka.

Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest wypełnienie i  przesłanie formularza zgłoszeniowego …… na adres: punkt_siedlce@mazowia.eu lub złożenie osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Olszanka do dnia 20 listopada do godziny 11.00. W przypadku dodatkowych potrzeb organizacyjnych dla osób z niepełnosprawnościami prosimy o wypełnienie punktu 2 w formularzu zgłoszeniowym.

Dla kogo

Spotkanie skierowane jest do organów prowadzących szkoły z zakresu kształcenia ogólnego dla dzieci i młodzieży, zainteresowanych złożeniem wniosku w ramach konkursu nr  RPMA.10.01.01-IP.01-14-061/17.

Program spotkania

09:00-09:10        Rejestracja uczestników, wydanie materiałów szkoleniowych.

09:10-10.10        Prezentacja zakresu tematyki spotkania.

Zasady aplikowania o środki w ramach Poddziałania 10.1.1 (omówienie regulaminu konkursu; opis kryteriów wyboru projektów).

10:10 – 10:20     Przerwa

10:20 – 11:30     Zasady finansowania  w ramach konkursu nr RPMA.10.01.01-IP.01-14-061/17.

Kwalifikowalność wydatków w ramach konkursu nr RPMA.10.01.01-IP.01-14-061/17.

11:30-12:00        Konsultacje indywidualne.

Organizator spotkania

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Siedlcach
ul. Piłsudskiego 7
08 -110 Siedlce
tel. 22 542 27 12

e-mail: punkt_siedlce@mazowia.eu

 

Pliki do pobrania:

Olszanka

21.11.2017

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś