Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
WRAZ Z ZAKOŃCZENIEM OKRESU PROGRAMOWANIA RPO WM 2014-2020, TA STRONA PEŁNI FUNKCJĘ ARCHIWALNĄ I
ZAMIESZCZONE NA NIEJ TREŚCI NIE SĄ DALEJ AKTUALIZOWANE. PO AKTUALNE INFORMACJE ZWIĄZANE Z FUNDUSZAMI
EUROPEJSKIMI NA MAZOWSZU ZAPRASZAMY NA https://funduszeuedlamazowsza.eu/
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

STATUS: Rekrutacja zamknięta

01.03.2019, godz. 10:00 - 12:30

Informacje o spotkaniu

Celem spotkania informacyjnego jest zapoznanie beneficjentów z zagadnieniami dotyczącymi zasad aplikowania o środki w ramach działania 10.1 „Edukacja ogólna i przedszkolna”, poddziałanie 10.1.4. „Edukacja przedszkolna” – RPMA.10.01.04-IP.01-14-080/19, Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020.

Spotkanie odbędzie się 01 marca 2019 roku (w godzinach 10.00 – 12.30) w siedzibie Delegatury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Siedlcach ul. Wiszniewskiego 4, sala konferencyjna II p.

Zgłoszenia udziału należy dokonywać z wykorzystaniem formularza zgłoszeniowego. Formularz należy przesłać na adres punkt_siedlca@mazowia.eu lub złożyć osobiście w siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego w Siedlcach. Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Miejsce, w którym prowadzone będzie spotkanie informacyjne, dostosowane jest do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową. Po zakończeniu spotkania informacyjnego zapraszamy na indywidualne konsultacje ze Specjalistami ds. Funduszy Europejskich Mazowieckiej Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich.

Organizator spotkania

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Siedlcach

ul. Wiszniewskiego 4, I piętro

08-110 Siedlce

e-mail: punkt_siedlce@mazowia.eu

Tel. 22 542 23 07, 22 542 27 12

Dla kogo

Spotkanie skierowane jest do podmiotów zainteresowanych złożeniem wniosku w ramach konkursu RPMA.10.01.04-IP.01-14-080/19.

Program

  • Źródła informacji na temat Funduszy Europejskich, w tym działalność Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich;
  • Koncepcja i założenia poddziałania RPMA.10.01.04-IP.01-14-080/19 na podstawie regulaminu konkursu;
  • Kryteria oceny formalnej oraz merytorycznej weryfikowane na etapie oceny wniosku o dofinansowanie;
  • Podsumowanie spotkania informacyjnego, pytania.

Siedlce

01.03.2019

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś