Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
WRAZ Z ZAKOŃCZENIEM OKRESU PROGRAMOWANIA RPO WM 2014-2020, TA STRONA PEŁNI FUNKCJĘ ARCHIWALNĄ I
ZAMIESZCZONE NA NIEJ TREŚCI NIE SĄ DALEJ AKTUALIZOWANE. PO AKTUALNE INFORMACJE ZWIĄZANE Z FUNDUSZAMI
EUROPEJSKIMI NA MAZOWSZU ZAPRASZAMY NA https://funduszeuedlamazowsza.eu/
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

STATUS: Rekrutacja zamknięta

28.04.2023, godz. 11:00 - 13:00

Informacje o spotkaniu

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Radomiu serdecznie zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne  pt. „Zwiększenie dostępności usług społecznych w ramach poddziałania 9.2.1”.

 

Celem spotkania informacyjnego jest zapoznanie potencjalnych wnioskodawców z możliwościami aplikowania o środki unijne w zaplanowanym naborze wniosków w ramach poddziałania 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Dla kogo

Spotkanie informacyjne skierowane jest do potencjalnych wnioskodawców.

 

Termin i miejsce realizacji

28 kwiecień 2023 roku (w godzinach 11.00 – 13.00)

 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Radomiu,

Kościuszki 5a, III p., Sala 310

26 – 610 Radom

 

Zgłoszenia udziału należy dokonywać z wykorzystaniem Formularza zgłoszeniowego stanowiącego załącznik do niniejszego Zaproszenia. Formularz należy przesłać drogą mailową na adres: punkt_radom@mazowia.eu lub złożyć osobiście w siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego w Radomiu.

 

W przypadku nie otrzymania wiadomości z potwierdzeniem rejestracji prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem tel. 22 542 27 13.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona. O wpisie na listę uczestników decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz zapewni sprawną obsługę spotkania.

 

Po zakończeniu spotkania informacyjnego zapraszamy na indywidualne konsultacje ze Specjalistami ds. funduszy europejskich mazowieckiej sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich.

 

Organizator spotkania

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Radomiu

Ul. Kościuszki 5A, III piętro, pok. 307

26-610 Radom

e-mail: punkt_radom@mazowia.eu

Tel. 22 542 27 13, 22 542 24 71

 

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust.2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:

  • Administratorem przesłanych danych osobowych jest Zarząd Województwa Mazowieckiego z siedzibą w Warszawie (03-719) ul. Jagiellońska 26.
  • Kontakt do Inspektora Ochrony Danych (IOD) administratora danych: iod@mazovia.pl.
  • Dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielania informacji e-mailowej, w celach kontrolnych oraz archiwizacyjnych. Dane przetwarzane są na podstawie Artykułu 6 ust. 1 lit .e), czyli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
  • Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. Dane osobowe mogą zostać ujawnione właściwym organom, upoważnionym zgodnie z obowiązującym prawem.
  • Macie Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz możliwość ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  • Dane osobowe będą przetwarzane w trakcie realizacji zadania związanego z funkcjonowaniem mazowieckiej sieci PIFE oraz przez okres 5 lat po zakończeniu jego realizacji.
  • Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niepodanie ich uniemożliwia otrzymanie informacji zwrotnej.

Pliki do pobrania:

Radom

28.04.2023

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś