Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

STATUS: Rekrutacja zamknięta

21.03.2017, godz. 10:00 - 12:30

Informacje o spotkaniu

Celem spotkania jest przedstawienie najważniejszych informacji na temat funkcjonalności systemu MEWA 2.0, za pośrednictwem którego składane są wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. W trakcie spotkania omówione zostaną techniczne aspekty obsługi systemu MEWA 2.0, zasady uzupełniania wniosków za pośrednictwem generatora, najczęściej popełniane błędy na podstawie doświadczeń z dotychczasowych naborów wniosków.

Dla kogo

Do udziału zapraszamy przedstawicieli wszystkich potencjalnych Wnioskodawców, którzy zamierzają przygotowywać i składać wnioski o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, a także Wnioskodawców, którzy mimo posiadanego już doświadczenia w obsłudze systemu MEWA 2.0 pragną poszerzyć i usystematyzować swoją wiedzę.

Program spotkania

  • Techniczne aspekty obsługi systemu MEWA 2.0 (rejestracja, logowanie, nadawanie uprawnień, poruszanie się po poszczególnych zakładkach);
  • Zasady uzupełniania poszczególnych pól wniosku o dofinansowanie, w tym zależności i powiązania występujące pomiędzy poszczególnymi częściami wniosku o dofinansowanie;
  • Zasady konstruowania budżetu wniosku o dofinansowanie w ramach systemu MEWA 2.0;
  • Najczęściej popełniane błędy, na podstawie doświadczeń z dotychczasowych naborów wniosków o dofinansowanie;
  • Weryfikacja poprawności i wysyłka wniosku o dofinansowanie;
  • Obsługa korespondencji elektronicznej na etapie oceny wniosku o dofinansowanie i realizacji projektu;

Miejsce realizacji

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Radomiu,

ul. Kościuszki 5a, III p., sala nr 310

26 – 610 Radom

Zgłoszenia udziału należy dokonywać z wykorzystaniem Formularza zgłoszeniowego stanowiącego załącznik do niniejszego Zaproszenia. Formularz należy przesłać drogą mailową na adres: punkt_radom@mazowia.eu lub złożyć osobiście w siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego w Radomiu.

Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Miejsce, w którym prowadzone będzie spotkanie informacyjne, dostosowane jest do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową. W przypadku dodatkowych potrzeb organizacyjnych wynikających z niepełnosprawności, prosimy o wypełnienie punktu 2 w formularzu zgłoszeniowym.

Po zakończeniu spotkania informacyjnego zapraszamy na indywidualne konsultacje ze Specjalistami ds. funduszy europejskich mazowieckiej sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich.

Organizator spotkania

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Radomiu

Ul. Kościuszki 5A, III piętro, pok. 307

26-610 Radom

e-mail: punkt_radom@mazowia.eu

Tel. 22 542 27 13, 22 542 21 28

Radom

21.03.2017

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś