Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

STATUS: Rekrutacja zamknięta

25.04.2017, godz. 10:00 - 12:30

Informacje o spotkaniu

Celem spotkania jest przedstawienie najważniejszych informacji na temat rozpoczynających się w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 konkursów w ramach Działania 4.1 „Odnawialne źródła energii”, typ projektu – „Infrastruktura do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych” oraz Działania 4.2 „Efektywność energetyczna”, typ projektu – „Budowa lub przebudowa jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w kogeneracji”. W trakcie spotkania omówione zostaną podstawowe zasady, warunki i kryteria obowiązujące w ramach ogłoszonych konkursów.

Dla kogo

Do udziału zapraszamy przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw, jako potencjalnych Wnioskodawców, którzy zamierzają przygotowywać i składać wnioski o dofinansowanie w odpowiedzi na ogłoszone w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, konkursy w ramach Działania 4.1 „Odnawialne źródła energii” i Działania 4.2 „Efektywność energetyczna”.

Program spotkania

  • Podstawowe zasady przygotowania i złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 z wykorzystaniem systemu MEWA 2.0;
  • Zasady, warunki i kryteria obowiązujące w konkursie w ramach Działania 4.2 „Efektywność energetyczna”, typ projektu – „Budowa lub przebudowa jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w kogeneracji”;
  • Zasady, warunki i kryteria obowiązujące w konkursie w ramach Działania 4.1 „Odnawialne źródła energii” i Działania 4.2 „Efektywność energetyczna”;

Miejsce realizacji

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Radomiu,

ul. Kościuszki 5a, III p., sala nr 310

26 – 610 Radom

Zgłoszenia udziału należy dokonywać z wykorzystaniem Formularza zgłoszeniowego stanowiącego załącznik do niniejszego Zaproszenia. Formularz należy przesłać drogą mailową na adres: punkt_radom@mazowia.eu lub złożyć osobiście w siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego w Radomiu.

Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Miejsce, w którym prowadzone będzie spotkanie informacyjne, dostosowane jest do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową. W przypadku dodatkowych potrzeb organizacyjnych wynikających z niepełnosprawności, prosimy o wypełnienie punktu 2 w formularzu zgłoszeniowym.

Po zakończeniu spotkania informacyjnego zapraszamy na indywidualne konsultacje ze Specjalistami ds. funduszy europejskich mazowieckiej sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich.

Organizator spotkania

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Radomiu

Ul. Kościuszki 5A, III piętro, pok. 307

26-610 Radom

e-mail: punkt_radom@mazowia.eu

Tel. 22 542 27 13, 22 542 21 28

Pliki do pobrania:

ul. Kościuszki 5a, Radom

25.04.2017

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2020 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych