Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
WRAZ Z ZAKOŃCZENIEM OKRESU PROGRAMOWANIA RPO WM 2014-2020, TA STRONA PEŁNI FUNKCJĘ ARCHIWALNĄ I
ZAMIESZCZONE NA NIEJ TREŚCI NIE SĄ DALEJ AKTUALIZOWANE. PO AKTUALNE INFORMACJE ZWIĄZANE Z FUNDUSZAMI
EUROPEJSKIMI NA MAZOWSZU ZAPRASZAMY NA https://funduszeuedlamazowsza.eu/
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

STATUS: Rekrutacja zamknięta

26.06.2018, godz. 10:00 - 12:30

Celem spotkania jest przedstawienie zasad aplikowania o środki w ramach konkursu zamkniętego nr RPMA.09.03.00-IP.01-14-069/18 ogłoszonego w ramach Osi IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.3 Rozwój ekonomii społecznej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

 

Spotkanie skierowane jest do przedstawicieli podmiotów/partnerstw ubiegających się o środki w ramach konkursu, tj. przedstawicieli akredytowanych Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej lub przedstawicieli podmiotów/partnerstw świadczących usługi wsparcia ekonomii społecznej nieposiadających na etapie pisania wniosku o dofinansowanie akredytacji.

 

Spotkanie odbędzie się 26 czerwca 2018 roku w godzinach 10:00 – 12:30 w Płocku, przy ul. Kolegialnej 19 w sali nr 105 (I piętro). Miejsce, w którym będzie prowadzone spotkanie dostosowane jest do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchowymi. W przypadku dodatkowych potrzeb organizacyjnych wynikających z niepełnosprawności, prosimy o wypełnienie punktu 2 w formularzu zgłoszeniowym.

 

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu prosimy o wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną dostępnego poniżej formularza zgłoszeniowego na adres: punkt_plock@mazowia.eu lub złożenie osobiście w Lokalnym Punkcie Informacyjnym w Płocku (ul. Kolegialna 19, pok. 311) do dnia 25 czerwca br. do godziny 12:00.

 

Zgłoszenia przesłane bez formularza zgłoszeniowego nie będą brane pod uwagę podczas rekrutacji. Informujemy również, iż nabór uczestników na spotkanie informacyjne może zostać zakończony wcześniej z powodu wyczerpania limitu miejsc.

 

Wysłanie formularza nie oznacza automatycznego wpisu na listę uczestników spotkania. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

 

Po zakończeniu, zapraszamy na indywidualne konsultacje ze Specjalistami ds. funduszy europejskich mazowieckiej sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich.

 

 

Organizator spotkania:

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Płocku

Kolegialna 19

09- 400 Płock

tel. 22 542 27 14

 

e-mail: punkt_plock@mazowia.eu

 

Pliki do pobrania:

Płock

26.06.2018

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś