Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
WRAZ Z ZAKOŃCZENIEM OKRESU PROGRAMOWANIA RPO WM 2014-2020, TA STRONA PEŁNI FUNKCJĘ ARCHIWALNĄ I
ZAMIESZCZONE NA NIEJ TREŚCI NIE SĄ DALEJ AKTUALIZOWANE. PO AKTUALNE INFORMACJE ZWIĄZANE Z FUNDUSZAMI
EUROPEJSKIMI NA MAZOWSZU ZAPRASZAMY NA https://funduszeuedlamazowsza.eu/
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich działające przy Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych zapraszają przedstawicieli szkół kształcenia ogólnego, jak i policealnego oraz uczelni i wszystkie podmioty zainteresowane realizacją projektów w zakresie edukacji. na spotkania informacyjnych z cyklu „Środa z funduszami…”. W czasie spotkania przedstawimy ogólne informacje o planowanych w budżecie unijnym środkach na realizację projektów edukacyjnych.

STATUS: Rekrutacja zamknięta

07.10.2015, godz. 10:00 - 13:15

Spotkanie informacyjne mają charakter ogólny i odbywają się cyklicznie w pierwszą środę miesiąca w godzinach 10:00-13:15, w sześciu największych mazowieckich miastach tj.: Warszawie, Ciechanowie, Radomiu, Siedlcach, Płocku i Ostrołęce. Analogiczne spotkania prowadzone się również w innych województwach. W czasie spotkania zostaną zaprezentowane ogólne informacje o planowanych w budżecie unijnym środkach na realizację projektów edukacyjnych.

Na kolejne spotkanie z cyklu „Środa z funduszami…”, zaplanowane na pierwszą środę października, zapraszamy przedstawicieli szkół kształcenia ogólnego, jak i policealnego oraz uczelni i wszystkie podmioty zainteresowane realizacją projektów w zakresie edukacji.

Spotkania informacyjne mają charakter ogólny i odbywają się cyklicznie w każdą pierwszą środę

7 października 2015 roku w godz. 10:00-13.15

Uczestnikom spotkania zostaną zaprezentowane ogólne informacje związane z :

  • podstawowymi założeniami funduszy europejskich na lata 2014-2020
  • możliwościami dofinansowania w zakresie projektów edukacyjnych realizowanych przez szkoły w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego
  • możliwościami dofinansowania uczelni w zakresie szkolnictwa wyższego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
  • źródłami informacji o funduszach europejskich

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w zaplanowanych spotkaniach prosimy o przesłanie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego, który dostępny będzie na stronach internetowych www.funduszedlamazowsza.eu oraz www.mazowia.eu od 23 września 2015 roku*.

Przypominamy, że rekrutacja prowadzona będzie osobno dla każdej z lokalizacji PIFE i rozpocznie się w dniu 23 września br.:

Warszawa – Rekrutacja została zamknięta

lub

Siedlce – punkt_siedlce@mazowia.eu

Ostrołęka – punkt_ostroleka@mazowia.eu

Ciechanów – punkt_ciechanow@mazowia.eu

Płock – punkt_plock@mazowia.eu

Radom: punkt_radom@mazowia.eu

Miejsca, w których prowadzone są spotkania dostosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. W przypadku dodatkowych potrzeb organizacyjnych wynikających z niepełnosprawności, prosimy o wypełnienie punktu 2 w formularzu zgłoszeniowym.

Po zakończeniu, zapraszamy na indywidualne konsultacje ze Specjalistami ds. funduszy europejskich mazowieckiej sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich.

*zgłoszenia przesłane przed datą rozpoczęcia rekrutacji tj. 23 września br. oraz bez formularza zgłoszeniowego nie będą brane pod uwagę podczas rekrutacji.

Pliki do pobrania:

Warszawa

07.10.2015

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś