Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich działające przy Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych zapraszają przedstawicieli szkół kształcenia ogólnego, jak i policealnego oraz uczelni i wszystkie podmioty zainteresowane realizacją projektów w zakresie edukacji. na spotkania informacyjnych z cyklu „Środa z funduszami…”. W czasie spotkania przedstawimy ogólne informacje o planowanych w budżecie unijnym środkach na realizację projektów edukacyjnych.

STATUS: Rekrutacja zamknięta

07.10.2015, godz. 10:00 - 13:15

Spotkanie informacyjne mają charakter ogólny i odbywają się cyklicznie w pierwszą środę miesiąca w godzinach 10:00-13:15, w sześciu największych mazowieckich miastach tj.: Warszawie, Ciechanowie, Radomiu, Siedlcach, Płocku i Ostrołęce. Analogiczne spotkania prowadzone się również w innych województwach. W czasie spotkania zostaną zaprezentowane ogólne informacje o planowanych w budżecie unijnym środkach na realizację projektów edukacyjnych.

Na kolejne spotkanie z cyklu „Środa z funduszami…”, zaplanowane na pierwszą środę października, zapraszamy przedstawicieli szkół kształcenia ogólnego, jak i policealnego oraz uczelni i wszystkie podmioty zainteresowane realizacją projektów w zakresie edukacji.

Spotkania informacyjne mają charakter ogólny i odbywają się cyklicznie w każdą pierwszą środę

7 października 2015 roku w godz. 10:00-13.15

Uczestnikom spotkania zostaną zaprezentowane ogólne informacje związane z :

  • podstawowymi założeniami funduszy europejskich na lata 2014-2020
  • możliwościami dofinansowania w zakresie projektów edukacyjnych realizowanych przez szkoły w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego
  • możliwościami dofinansowania uczelni w zakresie szkolnictwa wyższego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
  • źródłami informacji o funduszach europejskich

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w zaplanowanych spotkaniach prosimy o przesłanie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego, który dostępny będzie na stronach internetowych www.funduszedlamazowsza.eu oraz www.mazowia.eu od 23 września 2015 roku*.

Przypominamy, że rekrutacja prowadzona będzie osobno dla każdej z lokalizacji PIFE i rozpocznie się w dniu 23 września br.:

Warszawa – Rekrutacja została zamknięta

lub

Siedlce – punkt_siedlce@mazowia.eu

Ostrołęka – punkt_ostroleka@mazowia.eu

Ciechanów – punkt_ciechanow@mazowia.eu

Płock – punkt_plock@mazowia.eu

Radom: punkt_radom@mazowia.eu

Miejsca, w których prowadzone są spotkania dostosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. W przypadku dodatkowych potrzeb organizacyjnych wynikających z niepełnosprawności, prosimy o wypełnienie punktu 2 w formularzu zgłoszeniowym.

Po zakończeniu, zapraszamy na indywidualne konsultacje ze Specjalistami ds. funduszy europejskich mazowieckiej sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich.

*zgłoszenia przesłane przed datą rozpoczęcia rekrutacji tj. 23 września br. oraz bez formularza zgłoszeniowego nie będą brane pod uwagę podczas rekrutacji.

Pliki do pobrania:

Warszawa

07.10.2015

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2020 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych