Przejdź do menu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich działające przy Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych zapraszają przedstawicieli szkół kształcenia ogólnego, jak i policealnego oraz uczelni i wszystkie podmioty zainteresowane realizacją projektów w zakresie edukacji. na spotkania informacyjnych z cyklu „Środa z funduszami…”. W czasie spotkania przedstawimy ogólne informacje o planowanych w budżecie unijnym środkach na realizację projektów edukacyjnych.

STATUS: Rekrutacja zamknięta

07.10.2015, godz. 10:00 - 13:15

Spotkanie informacyjne mają charakter ogólny i odbywają się cyklicznie w pierwszą środę miesiąca w godzinach 10:00-13:15, w sześciu największych mazowieckich miastach tj.: Warszawie, Ciechanowie, Radomiu, Siedlcach, Płocku i Ostrołęce. Analogiczne spotkania prowadzone się również w innych województwach. W czasie spotkania zostaną zaprezentowane ogólne informacje o planowanych w budżecie unijnym środkach na realizację projektów edukacyjnych.

Na kolejne spotkanie z cyklu „Środa z funduszami…”, zaplanowane na pierwszą środę października, zapraszamy przedstawicieli szkół kształcenia ogólnego, jak i policealnego oraz uczelni i wszystkie podmioty zainteresowane realizacją projektów w zakresie edukacji.

Spotkania informacyjne mają charakter ogólny i odbywają się cyklicznie w każdą pierwszą środę

7 października 2015 roku w godz. 10:00-13.15

Uczestnikom spotkania zostaną zaprezentowane ogólne informacje związane z :

  • podstawowymi założeniami funduszy europejskich na lata 2014-2020
  • możliwościami dofinansowania w zakresie projektów edukacyjnych realizowanych przez szkoły w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego
  • możliwościami dofinansowania uczelni w zakresie szkolnictwa wyższego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
  • źródłami informacji o funduszach europejskich

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w zaplanowanych spotkaniach prosimy o przesłanie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego, który dostępny będzie na stronach internetowych www.funduszedlamazowsza.eu oraz www.mazowia.eu od 23 września 2015 roku*.

Przypominamy, że rekrutacja prowadzona będzie osobno dla każdej z lokalizacji PIFE i rozpocznie się w dniu 23 września br.:

Warszawa – Rekrutacja została zamknięta

lub

Siedlce – punkt_siedlce@mazowia.eu

Ostrołęka – punkt_ostroleka@mazowia.eu

Ciechanów – punkt_ciechanow@mazowia.eu

Płock – punkt_plock@mazowia.eu

Radom: punkt_radom@mazowia.eu

Miejsca, w których prowadzone są spotkania dostosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. W przypadku dodatkowych potrzeb organizacyjnych wynikających z niepełnosprawności, prosimy o wypełnienie punktu 2 w formularzu zgłoszeniowym.

Po zakończeniu, zapraszamy na indywidualne konsultacje ze Specjalistami ds. funduszy europejskich mazowieckiej sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich.

*zgłoszenia przesłane przed datą rozpoczęcia rekrutacji tj. 23 września br. oraz bez formularza zgłoszeniowego nie będą brane pod uwagę podczas rekrutacji.

Pliki do pobrania:

Warszawa

07.10.2015

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2023 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych