Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
WRAZ Z ZAKOŃCZENIEM OKRESU PROGRAMOWANIA RPO WM 2014-2020, TA STRONA PEŁNI FUNKCJĘ ARCHIWALNĄ I
ZAMIESZCZONE NA NIEJ TREŚCI NIE SĄ DALEJ AKTUALIZOWANE. PO AKTUALNE INFORMACJE ZWIĄZANE Z FUNDUSZAMI
EUROPEJSKIMI NA MAZOWSZU ZAPRASZAMY NA https://funduszeuedlamazowsza.eu/
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

SZKOLENIE 

Nabór w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Działanie 1.2 Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw Typ projektów: Proces eksperymentowania i poszukiwania nisz rozwojowych i innowacyjnych konkurs nieprofilowany RPMA.01.02.00-IP.01-14-086/18. 

Warszawa; 21/11/2018

STATUS: Rekrutacja zamknięta

21.11.2018, godz. 09:30 - 15:30

 • Liczba miejsc na szkolenie jest ograniczona, rekrutacja odbywa się zgodnie z regulaminem rekrutacji.
 • Rekrutacja na szkolenie trwa do 20/11/2018 do godz. 11.00 z zastrzeżeniem, że lista uczestników może zostać zamknięta przed tym terminem w przypadku braku wolnych miejsc. O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.
 • Udział w szkoleniu jest bezpłatny, w tym: materiały szkoleniowe, wyżywienie oraz zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Liczba miejsc na szkolenie jest ograniczona.
 • Celem szkolenia jest omówienie zasad aplikowania o środki  w ramach konkursu:
 • Działanie 1.2- Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw Typ projektów Proces eksperymentowania i poszukiwania nisz rozwojowych i innowacyjnych konkurs nieprofilowany RPMA.01.02.00-IP.01-14-086/18.
 • Szkolenie skierowane jest do przedsiębiorstw, powiązań kooperacyjnych.
 • powiązania kooperacyjne – zgrupowanie działających w określonym sektorze niezależnych przedsiębiorców, w tym nowopowstałych przedsiębiorców, prowadzących działalność innowacyjną, organizacji badawczych, instytucji otoczenia biznesu, które ma na celu:
 1. stymulowanie działalności innowacyjnej poprzez promowanie intensywnych kontaktów,
 2. korzystanie ze wspólnego zaplecza technologicznego,
 3. wymianę wiedzy i doświadczeń,
 4. przyczynianie się do transferu technologii,
 5. tworzenia sieci powiązań,
 6. rozpowszechnianie informacji wśród przedsiębiorców wchodzących w skład tego zgrupowania
 • Szkolenie prowadzone będzie przez pracowników MJWPU.
 • Kontakt w przypadku pytań: 22 542 25 48
 • Uczestnicy szkolenia otrzymują zaświadczenia o odbytym szkoleniu.

 

Pliki do pobrania:

Warszawa

21.11.2018

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś