Przejdź do menu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

SZKOLENIE 

Nabór w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Działanie 1.2 Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw Typ projektów: Proces eksperymentowania i poszukiwania nisz rozwojowych i innowacyjnych konkurs nieprofilowany RPMA.01.02.00-IP.01-14-086/18. 

Warszawa; 21/11/2018

STATUS: Rekrutacja zamknięta

21.11.2018, godz. 09:30 - 15:30

 • Liczba miejsc na szkolenie jest ograniczona, rekrutacja odbywa się zgodnie z regulaminem rekrutacji.
 • Rekrutacja na szkolenie trwa do 20/11/2018 do godz. 11.00 z zastrzeżeniem, że lista uczestników może zostać zamknięta przed tym terminem w przypadku braku wolnych miejsc. O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.
 • Udział w szkoleniu jest bezpłatny, w tym: materiały szkoleniowe, wyżywienie oraz zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Liczba miejsc na szkolenie jest ograniczona.
 • Celem szkolenia jest omówienie zasad aplikowania o środki  w ramach konkursu:
 • Działanie 1.2- Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw Typ projektów Proces eksperymentowania i poszukiwania nisz rozwojowych i innowacyjnych konkurs nieprofilowany RPMA.01.02.00-IP.01-14-086/18.
 • Szkolenie skierowane jest do przedsiębiorstw, powiązań kooperacyjnych.
 • powiązania kooperacyjne – zgrupowanie działających w określonym sektorze niezależnych przedsiębiorców, w tym nowopowstałych przedsiębiorców, prowadzących działalność innowacyjną, organizacji badawczych, instytucji otoczenia biznesu, które ma na celu:
 1. stymulowanie działalności innowacyjnej poprzez promowanie intensywnych kontaktów,
 2. korzystanie ze wspólnego zaplecza technologicznego,
 3. wymianę wiedzy i doświadczeń,
 4. przyczynianie się do transferu technologii,
 5. tworzenia sieci powiązań,
 6. rozpowszechnianie informacji wśród przedsiębiorców wchodzących w skład tego zgrupowania
 • Szkolenie prowadzone będzie przez pracowników MJWPU.
 • Kontakt w przypadku pytań: 22 542 25 48
 • Uczestnicy szkolenia otrzymują zaświadczenia o odbytym szkoleniu.

 

Pliki do pobrania:

Warszawa

21.11.2018

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2023 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych