Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
WRAZ Z ZAKOŃCZENIEM OKRESU PROGRAMOWANIA RPO WM 2014-2020, TA STRONA PEŁNI FUNKCJĘ ARCHIWALNĄ I
ZAMIESZCZONE NA NIEJ TREŚCI NIE SĄ DALEJ AKTUALIZOWANE. PO AKTUALNE INFORMACJE ZWIĄZANE Z FUNDUSZAMI
EUROPEJSKIMI NA MAZOWSZU ZAPRASZAMY NA https://funduszeuedlamazowsza.eu/
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

STATUS: Rekrutacja zamknięta

29.03.2019, godz. 10:00 - 12:20

Informacje o spotkaniu

Celem spotkania jest zapoznanie beneficjentów z zagadnieniami dotyczącymi możliwości wsparcia w ramach Funduszy Europejskich na założenie i rozwój działalności gospodarczej.

 

Dla kogo

Spotkanie skierowane jest do osób fizycznych które chcą założyć działalność gospodarczą oraz do przedsiębiorców którzy chcą rozwinąć swoją działalność.

 

Program spotkania

  • 00-10.15 Źródła informacji na temat Funduszy Europejskich, w tym działalność Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich
  • 15-11.00 Możliwości wsparcia z FE na założenie działalności gospodarczej
  • 00-11.05 Możliwości wsparcia na rozwój działalności gospodarczej – Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego i Krajowe Program Operacyjny
  • 05-12.20 Wsparcie realizowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego

 

Termin i miejsce realizacji

29 marca 2019 roku (w godzinach 10.00 – 12.20) – Płock

 

Zgłoszenia udziału należy dokonywać z wykorzystaniem Formularza zgłoszeniowego stanowiącego załącznik do niniejszego Zaproszenia. Formularz należy przesłać drogą mailową na adres: punkt_plock@mazowia.eu  lub złożyć osobiście w siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego w Płocku (ul. Kolegialna 19) do dnia 28 marca 2019 r. do godz. 13:00.

 

Zgłoszenia przesłane bez formularza zgłoszeniowego nie będą brane pod uwagę podczas rekrutacji. Informujemy również, iż nabór uczestników na spotkanie informacyjne może zostać zakończony wcześniej z powodu wyczerpania limitu miejsc.

Wysłanie formularza nie oznacza automatycznego wpisu na listę uczestników spotkania. O zakwalifikowaniu na spotkanie zostaniecie Państwo poinformowani drogą mailową.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Miejsce, w którym prowadzone będzie spotkanie informacyjne, dostosowane jest do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową. W przypadku dodatkowych potrzeb organizacyjnych wynikających z niepełnosprawności, prosimy o wypełnienie punktu 2 w formularzu zgłoszeniowym.

Po zakończeniu spotkania informacyjnego zapraszamy na indywidualne konsultacje ze Specjalistami ds. funduszy europejskich mazowieckiej sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich.

 

Formularz Zgłoszeniowy (do pobrania)

 

Organizator spotkania

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Płocku

Kolegialna 19

09 – 400 Płock

tel. 22 542 27 14, 22 542 24 57, 22 542 22 11

e-mail: punkt_plock@mazowia.eu

Pliki do pobrania:

Płock

29.03.2019

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś