Przejdź do menu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU) zaprasza na szkolenie dotyczące zasad aplikowania o środki w ramach Poddziałania 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza.

Nabór wniosków w ramach Działania 2.1 E- usługi, podziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza – typ projektów e-administracja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Nabór wniosków w ramach Działania 2.1 E- usługi, podziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza – typ projektów e-zdrowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Szkolenie odbędzie się w Warszawie, w wymiarze jednodniowym.

STATUS: Rekrutacja zamknięta

13.10.2015, godz. 09:00 - 16:00

Liczba miejsc na szkolenie jest ograniczona, rekrutacja odbywa się zgodnie z regulaminem rekrutacji.

Rekrutacja na szkolenie trwa do 12.10.2015r. do godz. 11:00 z zastrzeżeniem, że lista uczestników może zostać zamknięta przed tym terminem w przypadku braku wolnych miejsc. O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny, w tym: materiały szkoleniowe, catering.

Celem szkolenia jest omówienie zasad aplikowania o środki w ramach Poddziałania 2.1.1 Przedstawione zostaną regulaminy konkursów oraz opis kryteriów wyboru projektów a także zasady składania wniosków włącznie z omówieniem wniosku
o dofinansowanie. Uwzględnione zostaną również różnice pomiędzy starą i nową perspektywą finansową.

Szkolenie skierowane jest do potencjalnych beneficjentów Poddziałania 2.1.1 RPO WM 2014-2020 tj.

  • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
  • jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną;
  • administracja rządowa;
  • podmioty lecznicze działające w publicznym systemie ochrony zdrowia – posiadające kontrakt z NFZ.

Prowadzący: Pracownicy MJWPU.

Kontakt w przypadku pytań: 22/5422281, 22/5422037.

Pliki do pobrania:

Warszawa

13.10.2015

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2023 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych