Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
WRAZ Z ZAKOŃCZENIEM OKRESU PROGRAMOWANIA RPO WM 2014-2020, TA STRONA PEŁNI FUNKCJĘ ARCHIWALNĄ I
ZAMIESZCZONE NA NIEJ TREŚCI NIE SĄ DALEJ AKTUALIZOWANE. PO AKTUALNE INFORMACJE ZWIĄZANE Z FUNDUSZAMI
EUROPEJSKIMI NA MAZOWSZU ZAPRASZAMY NA https://funduszeuedlamazowsza.eu/
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU) zaprasza na szkolenie dotyczące zasad aplikowania o środki w ramach Poddziałania 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza.

Nabór wniosków w ramach Działania 2.1 E- usługi, podziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza – typ projektów e-administracja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Nabór wniosków w ramach Działania 2.1 E- usługi, podziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza – typ projektów e-zdrowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Szkolenie odbędzie się w Warszawie, w wymiarze jednodniowym.

STATUS: Rekrutacja zamknięta

13.10.2015, godz. 09:00 - 16:00

Liczba miejsc na szkolenie jest ograniczona, rekrutacja odbywa się zgodnie z regulaminem rekrutacji.

Rekrutacja na szkolenie trwa do 12.10.2015r. do godz. 11:00 z zastrzeżeniem, że lista uczestników może zostać zamknięta przed tym terminem w przypadku braku wolnych miejsc. O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny, w tym: materiały szkoleniowe, catering.

Celem szkolenia jest omówienie zasad aplikowania o środki w ramach Poddziałania 2.1.1 Przedstawione zostaną regulaminy konkursów oraz opis kryteriów wyboru projektów a także zasady składania wniosków włącznie z omówieniem wniosku
o dofinansowanie. Uwzględnione zostaną również różnice pomiędzy starą i nową perspektywą finansową.

Szkolenie skierowane jest do potencjalnych beneficjentów Poddziałania 2.1.1 RPO WM 2014-2020 tj.

  • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
  • jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną;
  • administracja rządowa;
  • podmioty lecznicze działające w publicznym systemie ochrony zdrowia – posiadające kontrakt z NFZ.

Prowadzący: Pracownicy MJWPU.

Kontakt w przypadku pytań: 22/5422281, 22/5422037.

Pliki do pobrania:

Warszawa

13.10.2015

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś