Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU) zaprasza na szkolenie dotyczące zasad aplikowania o środki w ramach Poddziałania 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza.

Nabór wniosków w ramach Działania 2.1 E- usługi, podziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza – typ projektów e-administracja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Nabór wniosków w ramach Działania 2.1 E- usługi, podziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza – typ projektów e-zdrowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Szkolenie odbędzie się w Warszawie, w wymiarze jednodniowym.

STATUS: Rekrutacja zamknięta

13.10.2015, godz. 09:00 - 16:00

Liczba miejsc na szkolenie jest ograniczona, rekrutacja odbywa się zgodnie z regulaminem rekrutacji.

Rekrutacja na szkolenie trwa do 12.10.2015r. do godz. 11:00 z zastrzeżeniem, że lista uczestników może zostać zamknięta przed tym terminem w przypadku braku wolnych miejsc. O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny, w tym: materiały szkoleniowe, catering.

Celem szkolenia jest omówienie zasad aplikowania o środki w ramach Poddziałania 2.1.1 Przedstawione zostaną regulaminy konkursów oraz opis kryteriów wyboru projektów a także zasady składania wniosków włącznie z omówieniem wniosku
o dofinansowanie. Uwzględnione zostaną również różnice pomiędzy starą i nową perspektywą finansową.

Szkolenie skierowane jest do potencjalnych beneficjentów Poddziałania 2.1.1 RPO WM 2014-2020 tj.

  • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
  • jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną;
  • administracja rządowa;
  • podmioty lecznicze działające w publicznym systemie ochrony zdrowia – posiadające kontrakt z NFZ.

Prowadzący: Pracownicy MJWPU.

Kontakt w przypadku pytań: 22/5422281, 22/5422037.

Pliki do pobrania:

Warszawa

13.10.2015

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2020 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych