Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
WRAZ Z ZAKOŃCZENIEM OKRESU PROGRAMOWANIA RPO WM 2014-2020, TA STRONA PEŁNI FUNKCJĘ ARCHIWALNĄ I
ZAMIESZCZONE NA NIEJ TREŚCI NIE SĄ DALEJ AKTUALIZOWANE. PO AKTUALNE INFORMACJE ZWIĄZANE Z FUNDUSZAMI
EUROPEJSKIMI NA MAZOWSZU ZAPRASZAMY NA https://funduszeuedlamazowsza.eu/
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

STATUS: Rekrutacja zamknięta

22.11.2017, godz. 09:30 - 15:30

  • Liczba miejsc na szkolenie jest ograniczona, rekrutacja odbywa się zgodnie z regulaminem rekrutacji.
  • Rekrutacja na szkolenie trwa do  21.11.2017 do godz. 11.00 z zastrzeżeniem, że lista uczestników może zostać zamknięta przed tym terminem w przypadku braku wolnych miejsc. O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.
  • Udział w szkoleniu jest bezpłatny i obejmuje przerwy kawowe oraz lunch, catering.
  • Celem szkolenia jest: zapoznanie beneficjentów z zagadnieniami dotyczącymi konkursu 2.1 E-usługi – Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Regionalna Platforma Informacyjna (E – kultura) – RPMA.02.01.01-IP.01-14-070/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.
  • Szkolenie skierowane jest do potencjalnych wnioskodawców tj.
  • –  administracja rządowa;
  • –   jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;

–   jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną;

–   spółki, w których większość udziałów lub akcji posiada samorząd terytorialny;

–   uczelnie wyższe;

–   instytucje kultury;

–   organizacje pozarządowe;

–   kościoły i związki wyznaniowe.

  • Szkolenie prowadzone będzie przez pracowników MJWPU
  • Kontakt w przypadku pytań: 22/5422286

Pliki do pobrania:

Warszawa

22.11.2017

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś