Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

STATUS: Rekrutacja zamknięta

22.11.2017, godz. 09:30 - 15:30

  • Liczba miejsc na szkolenie jest ograniczona, rekrutacja odbywa się zgodnie z regulaminem rekrutacji.
  • Rekrutacja na szkolenie trwa do  21.11.2017 do godz. 11.00 z zastrzeżeniem, że lista uczestników może zostać zamknięta przed tym terminem w przypadku braku wolnych miejsc. O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.
  • Udział w szkoleniu jest bezpłatny i obejmuje przerwy kawowe oraz lunch, catering.
  • Celem szkolenia jest: zapoznanie beneficjentów z zagadnieniami dotyczącymi konkursu 2.1 E-usługi – Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Regionalna Platforma Informacyjna (E – kultura) – RPMA.02.01.01-IP.01-14-070/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.
  • Szkolenie skierowane jest do potencjalnych wnioskodawców tj.
  • –  administracja rządowa;
  • –   jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;

–   jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną;

–   spółki, w których większość udziałów lub akcji posiada samorząd terytorialny;

–   uczelnie wyższe;

–   instytucje kultury;

–   organizacje pozarządowe;

–   kościoły i związki wyznaniowe.

  • Szkolenie prowadzone będzie przez pracowników MJWPU
  • Kontakt w przypadku pytań: 22/5422286

Pliki do pobrania:

Warszawa

22.11.2017

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2020 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych