Przejdź do menu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

STATUS: Rekrutacja zamknięta

10.06.2016, godz. 10:00 - 15:00

Najbliższe szkolenie:

10.06.2016r., godz. 10.00 – 15.00

  • Liczba miejsc na szkolenie jest ograniczona. Rekrutacja odbywa się zgodnie z regulaminem rekrutacji.
  • Rekrutacja na szkolenie trwa do 09 czerwca  do godz. 11:00 z zastrzeżeniem, że lista uczestników może zostać zamknięta przed tym terminem w przypadku braku wolnych miejsc. O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.
  • Udział w szkoleniu jest bezpłatny.
  • Celem szkolenia jest zaprezentowanie zasad ubiegania się o środki w ramach Poddziałanie 10.3.3 „Doradztwo edukacyjno – zawodowe w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Omówiony zostanie przedmiot konkursu, grupa docelowa, szczegółowe kryteria wyboru projektów, kwalifikowalność wydatków oraz generator wniosków MEWA2.0.
  • Szkolenie skierowane jest do potencjalnych wnioskodawców konkursu nr nr RPMA. 10.03.03-IP.01-14-019/16 z obszaru objętego Strategią Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020.
  • Prowadzący: Pracownicy MJWPU.
  • Kontakt w przypadku pytań dotyczących szkolenia: 22/5422286

Pliki do pobrania:

Warszawa

10.06.2016

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2023 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych