Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

SZKOLENIE

25.10.2018 

1.2 Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw – typu projektów: Tworzenie lub rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego, RPMA.01.02.00-IP.01-14-082/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. 

Warszawa

STATUS: Rekrutacja zamknięta

25.10.2018, godz. 09:30 - 15:30

 • Liczba miejsc na szkolenie jest ograniczona, rekrutacja odbywa się zgodnie z regulaminem rekrutacji.
 • Rekrutacja na szkolenie trwa do 24/10/2018 do godz. 11.00 z zastrzeżeniem, że lista uczestników może zostać zamknięta przed tym terminem w przypadku braku wolnych miejsc. O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.
 • Udział w szkoleniu jest bezpłatny i obejmuje przerwy kawowe oraz lunch, catering.
 • Celem szkolenia jest omówienie zasad aplikowania o środki  w ramach konkursu: 1.2 Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw – typu projektów: Tworzenie lub rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego, RPMA.01.02.00-IP.01-14-082/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.
 • Szkolenie skierowane jest do: przedsiębiorstwa, powiązania kooperacyjne:
 • powiązania kooperacyjne – zgrupowanie działających w określonym sektorze niezależnych przedsiębiorców, w tym nowopowstałych przedsiębiorców, prowadzących działalność innowacyjną, organizacji badawczych, instytucji otoczenia biznesu, które ma na celu:
 1. stymulowanie działalności innowacyjnej poprzez promowanie intensywnych kontaktów,
 2. korzystanie ze wspólnego zaplecza technologicznego,
 3. wymianę wiedzy i doświadczeń,
 4. przyczynianie się do transferu technologii,
 5. tworzenia sieci powiązań,
 6. rozpowszechnianie informacji wśród przedsiębiorców wchodzących w skład tego zgrupowania
 • Szkolenie prowadzone będzie przez pracowników MJWPU.
 • Kontakt w przypadku pytań: 22/5422548

 

Pliki do pobrania:

Warszawa

25.10.2018

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2019 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych