Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

SZKOLENIE

25.10.2018 

1.2 Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw – typu projektów: Tworzenie lub rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego, RPMA.01.02.00-IP.01-14-082/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. 

Warszawa

STATUS: Rekrutacja zamknięta

25.10.2018, godz. 09:30 - 15:30

 • Liczba miejsc na szkolenie jest ograniczona, rekrutacja odbywa się zgodnie z regulaminem rekrutacji.
 • Rekrutacja na szkolenie trwa do 24/10/2018 do godz. 11.00 z zastrzeżeniem, że lista uczestników może zostać zamknięta przed tym terminem w przypadku braku wolnych miejsc. O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.
 • Udział w szkoleniu jest bezpłatny i obejmuje przerwy kawowe oraz lunch, catering.
 • Celem szkolenia jest omówienie zasad aplikowania o środki  w ramach konkursu: 1.2 Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw – typu projektów: Tworzenie lub rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego, RPMA.01.02.00-IP.01-14-082/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.
 • Szkolenie skierowane jest do: przedsiębiorstwa, powiązania kooperacyjne:
 • powiązania kooperacyjne – zgrupowanie działających w określonym sektorze niezależnych przedsiębiorców, w tym nowopowstałych przedsiębiorców, prowadzących działalność innowacyjną, organizacji badawczych, instytucji otoczenia biznesu, które ma na celu:
 1. stymulowanie działalności innowacyjnej poprzez promowanie intensywnych kontaktów,
 2. korzystanie ze wspólnego zaplecza technologicznego,
 3. wymianę wiedzy i doświadczeń,
 4. przyczynianie się do transferu technologii,
 5. tworzenia sieci powiązań,
 6. rozpowszechnianie informacji wśród przedsiębiorców wchodzących w skład tego zgrupowania
 • Szkolenie prowadzone będzie przez pracowników MJWPU.
 • Kontakt w przypadku pytań: 22/5422548

 

Pliki do pobrania:

Warszawa

25.10.2018

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś